Lataa markkinointisuunnitelman pohja!

Markkinointisuunnitelma pohja

Miten teen markkinointisuunnitelman?

Missä ja miten minun pitäisi markkinoida ja miksi? Nämä ovat yleisimmät kysymykset, joita kuulee aloittelevan yrittäjän tai kasvuyrityksen päättäjien suusta.

Suunnitelmallisuus on menestyvän liiketoiminnan ydin ja markkinoinnin suunnittelu ei tee tässä poikkeusta.

Lataa Pitkospuun markkinointisuunnitelmapohja ja sovella sitä arjessasi, pohjan avulla voit suunnitella markkinointisi aina vuodeksi eteenpäin.

Markkinointisuunnitelma helpottaa sinua keskittämään voimavarasi oikeisiin toimenpiteisiin, ja auttaa näin yritystäsi kasvamaan. Tämä markkinointisuunnitelman pohja sopii rungoksi erityisesti aloittavalle yrittäjälle sekä kasvuyrityksen markkinointia suunnittelevalle.

Miksi tehdä markkinointisuunnitelma?

 • Helpottaa löytämään oikeat markkinoinnin toimenpiteet
 • Suunnitelmallisuus vapauttaa resursseja
 • Auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi

Markkinoinnin tehtävä on tukea yrityksen kasvua ja menestystä. Perusta suunnitelmasi rakentaminen aina liiketoimintasi tavoitteille. Kaikilla yrityksillä on jokin tavoite, se voi olla esimerkiksi kasvaa vauhdilla ja saada lisää asiakkaita vuoden loppuun mennessä, tai tuoda leipä pöytään tasaisesti tulevaisuudessakin.

Sido nämä tavoitteet mahdollisimman tarkoiksi luvuiksi ja tee niistä mitattavia sekä konkreettisia. Muotoile tavoitteet esimerkiksi liikevaihtoon tai uusien asiakkaiden määrään, ympäripyöreän kasvamisen sijaan.

Tavoitteet ohjaavat tekemistäsi ja auttavat aikatauluttamaan ja suunnittelemaan toimintaasi viisaasti. Muista tietysti myös mitata tuloksia tasaisin väliajoin.

Mikäli tavoitteesi liittyvät vaikeammin mitattaviin asioihin kuten tunnettuuden lisäämiseen tai brändimielikuvaan, joudut näkemään vaivaa faktapohjaisen tiedon keräämiseen esimerkiksi kyselyillä.

 

Hyvän markkinoinnin tavoitteet kannatta ilmaista SMART-kaavalla

S = Specific, yksityiskohtainen, hyvin määritelty tavoite. Tavoite täyttää ehdon, miksi se on tärkeää.

M = Measurable, mitattava, tavoite on mitattavissa jollain mittarilla.

A = Attainable, saavutettavissa, vaikka tavoite on korkea, tulee sen silti olla saavutettavissa ja mahdollinen.

R = Relevant, merkityksellinen, Onko tavoite liiketoiminnan kannalta relevantti, auttaako se meitä eteenpäin?

T = Time-bound, aikaan sidottu, millainen on tavoitteelle määritelty aikataulu?

Esimerkkejä helposti mitattavista tavoitteista:

 • 20% liikevaihdon kasvu ensi vuodelle
 • Asiakastyytyväisyys yli 95% ensimmäiselle neljännekselle
 • Kymmenen uutta asiakkuutta tammikuussa

Aloittavan yrityksen tai pk-yrityksen markkinointisuunnitelman ei aina täydy olla monimutkainen ja pitkä, mutta sen tulisi olla aina tavoitteellinen ja toteutettavissa. Tällä visuaalisella työkalulla voit myös helpottaa tuomaan yrityksen markkinointia ymmärrettäväksi muille työntekijöillesi, ja saamaan kaikki työntekijät samalle sivulle kohti yhteistä tavoitettanne. Tavoitteet ja toiminta kannattaakin määrittää niin, että ne sitovat myös yrityksen muita työntekijöitä ja he haluavat ja voivat olla mukana menestymässä kanssasi.

Mieti näitä kysymyksiä markkinointisuunnitelmaa aloittaessasi:

 • Miksi yritykseni on olemassa?
 • Mikä on liiketoimintani tavoite?
 • Mikä on markkinointini nykytilanne?

Markkinointisuunnitelman tekeminen on usein ajan ja rahan haaskausta, mikäli suunnitelmaa ei tehdä ajatuksella ja käytännön toteutus jää puolitiehen. Markkinoinnin suunnittelu ei myöskään ole kertaluontoinen projekti vaan jatkuva prosessi, jossa täytyy tarpeen tullen reagoida sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin. Esimerkiksi tänä keväänä täysin yllättäen moni yrittäjä joutui heittämään markkinoinnin vuosikellon roskakoriin ja uusien toimenpiteiden miettiminen alkoi alusta.

Kuinka löydän oikean markkinointikanavan?

Sinun täytyy luonnollisesti olla siellä missä asiakkaasi ovat, mieti siis ketä asiakkaasi ovat ja mistä heidät löytää. Kun olet perillä mistä asiakkaasi tulevat ja millaisia he ovat, löydät parhaat kanavat olla esillä ja tiedät kuinka heidät saa vakuutettua ostamaan juuri sinulta.

Usein ei ole vain yhtä ja oikeaa kanavaa vaan toimivin yhdistelmä on sopiva sekoitus montaa ratkaisua. Yrityksestä ja toimialasta riippuen kanava voi olla mikä vain, tehtäväsi on löytää toimivin kanava tai kanavat juuri sinun tapauksessasi.

Esimerkkejä markkinointikanavista:

 • Digitaalinen markkinointi (sisältömarkkinointi, some, Google).
 • Printtimainonta (julisteet, flyerit, esitteet).
 • face-to-face mainonta (verkostoituminen, puskaradio, tapahtumat).

Aloita markkinointisi omien resurssiesi ja kykyjesi mukaan. Tekemällä markkinointia itse, kuluissa voi säästää pitkän pennin ja alkuvaiheessa yrityksellä ei usein ole resursseja panostaa euroja ulkoistamiseen.

Kuitenkin väärin tai tehottomasti tehtynä halpakin voi käydä kalliiksi ja markkinoinnin kuuluukin olla voittoa tuottava sijoitus eikä kuluerä.