Tule asiakkaaksi,
menesty kanssamme.

Fakta on, ettemme voi palvella kaikkia. Siksi haluamme palvelella siellä, missä olemme parhaita.

Mitä tapahtuu
kun otan yhteyttä

  • Sovimme kanssasi tapaamisen. Aloitamme 15 minuutin keskustelulla, jossa kartoitetaan liiketoimintaan liittyviä haasteita. Tarkoituksena on selvittää mitä haasteita nykyisessä toiminnassa on ja voimmeko olla avuksi vai emme.
  • Jos keskustelu nähdään hyödyllisenä, syvennetään sitä 40 minuutin kestoiseen suunnitelmapalaveriin, jossa kartoitetaan haasteiden lisäksi mahdollinen suunnitelma, tavoitteet sekä mahdollisuudet.

  • Näiden ajatusten pohjalta luodaan yhteinen toimintasuunnitelma, jonka pohjalta voidaan lähteä tekemään yhteistyötä.

Miten kumppanuus aloitetaan

  • Kumppanuus rakentuu starttipalaverissa markkinointitiimin kanssa.
  • Työ aloitetaan strategisella suunnittelulla, aluksi tehdään Inbound-suunnitelma sekä markkinointistrategia.
  • Nopeita voittoja on jaossa varsinkin kumppanuuden alussa – Järjestelmien ja menetelmien käyttöönotot.
  • Yhteistyötä jatketaan yhteisen suunnitelman pohjalta jatkuvalla yhteydenpidolla.
  • Jokaisessa asiakkuudessa on oma markkinointiimi sekä asiakkuusvastaava, jonka elämäntehtävänä on mahdollistaa ja vaatia sinulta menestystä.

Hae asiakkaaksi

Kurkkaa sosiaaliseen mediaan