Rekryvideo – Miksi käyttää videota rekrytoinnissa?

Monet yritykset kamppailevat asiantuntevan henkilöstön etsimisen haasteissa. Kuinka rekryvideo parantaa yrityksesi asemaa rekrytointimarkkinoilla ja miksi rekrytointivideoon investointi kannattaa?

Nykyaikana monet työhaastattelut tehdään jo videopuheluiden avulla ja digitalisoituminen on muutenkin tullut suureksi osaksi rekrytointeja. Rekryvideo on oiva tapa tehostaa rekrytointia, koska videon avulla voimme selkeämmin kertoa ja näyttää rekrytoivalle yritykselle ominaisia piirteitä. Pystymme visualisoimaan työpaikan olosuhteita sekä tehtäväkenttää ja täten luomaan tehokasta yritysmielikuvaa.

Rekryvideon teho perustuukin suurelta osin työnantajamielikuvan kehittämiseen. Me haluamme samaistua henkilöihin ja kokemuksiin, emmekä välttämättä suoraan yritykseen. Rekryvideolla yrityksen henkilöt voivat korostaa omia arvojaan ja näkemyksiään. Kun oma arvomaailmamme kohtaa videolla esiintyvän henkilön arvot se luo muistijäljen ja mieleenpainuvan kokemuksen.

Rekryvideoilla saavutamme keskimäärin 80 % enemmän hakemuksia kuin ilman videotuotantoa tehdyillä rekrytointikampanjoilla.

Selvitä videon hinta laskurillamme!

Suunnittele rekryvideo ennen toteutusta.

Kuten kaikissa videotuotannoissa, myös rekryvideossa lähdetään liikkeelle suunnittelusta. Jo se, kannattaako rekryvideo investointina, on syytä laskea. Varsinkin asiantuntijapositioissa törmätään usein, normaaleja rekrytointikanavia käyttäessä, hakijoiden vähyyteen.

Rekryvideon suunnittelussa on otettava huomioon seuraavaa:

  1. Millaista henkilöä haetaan? Haetaanko videolla yhtä vai useampaa henkilöä? Onko haku yleisluontoinen ja jatkuva, vai taktinen, tiettyä positiota hakeva. Rekryvideon hyödyt tulevat esille nimenomaan mielikuvien rakentamisessa.
  2. Muotokieli. Rekryvideo tehdään ihmiseltä ihmiselle. Unohda pitkät selostukset firman strategiasta ja laita videolle aitoja ihmisiä kertomaan siitä, millaista työskentely yrityksessä on.
  3. Kohderyhmä. Lähtökohtaisesti yhdellä videolla haetaan ainoastaan yhteen positioon, muuten videosta on hankala saada puhutteleva.
  4. Hyödyt. Usein rekryissä keskitytään listaamaan vaatimuksia hakijalta. Kääntämällä asian toisinpäin ja kertomalla siitä, mitä yritys antaa työntekijöilleen saadaan rakennettua positiivista työnantajamielikuvaa ja sitouttamaan hakijoita.
  5. Jakalukanava. Missä kanavissa potentiaaliset hakijat sijaitsevat? Millainen on mainosbudjetti videon jakeluun?

Katso, kuinka Ouneva Group toteuttaa työnantajamielikuvan kehitystä osana rekrykampanjoita:

Hyvä rekryvideo ei tavoita hakijoita itsestään.

Kuten kaikissa videotuotannoissa, myös rekryvideoissa tärkeimmäksi osaksi kokonaisuutta nousee valmiin videon jalkautus sekä sen sijoittuminen asiakaspolulle. Verrattuna perinteisiin rekrytointeihin, hyvä rekryvideo ja nykyaikaiset digitaaliset kanavat antavat mahdollisuuden niin kiinnostusperusteiseen, kuin myös geopoliittiseen eli maantieteelliseen kohdentamiseen.

Pystymme siis kohdentamaan videotuotantoa erilaisilla parametreilla kuten potentiaalisen hakijan ikä, asuinalue, kiinnostuksen kohteet ja muut hakuun vaikuttavat asiat.

Rekryvideo on osa kampanjaa.

Kun rekrytoinnista halutaan kaikki mahdollinen teho irti, muodostamme rekrytoinnin toimenpiteistä kokonaisuuden, jossa videotuotannot ovat yksi suuri osa.

Tehokkaimmat tulokset saadaan kolmen kohdan ajattelumallilla.

  1. Huomiota herättävä lyhyt video, jonka on tarkoitus saada henkilö laskeutumissivulle.
  2. Päävideo, joka kertoo positiosta ja yrityksestä.
  3. Jälkituotanto, joka palvelee re-marketing kampanjassa laskeutumissivulla käyneille.

Lisäksi kampanjan suuruudesta riippuen, videotuotantoja tuetaan muulla digitaalisella mainonnalla.

Lähtökohtaisesti kaikki yritykset, jotka käyttävät videotuotantoja rekrykampanjoissa, käyttävät niitä uudestaan. Hyvä rekryvideo ja sen teho on kiistattomasti todistettavissa digitaalisen markkinoinnin datan avulla.

Varaa maksuton tapaaminen meidän kanssa, ja pääset keskustelemaan rekryvideoiden haasteista ja mahdollisuuksista.


Kirjoittaja: Matti Ruuska

Kirjoittaja: Matti Ruuska

Julkaistu: 2.6.2021

Matti Ruuska (BBA) on markkinoinnin ammattilainen, jolla on kokemusta varsinkin erilaisista digitaalisen markkinoinnin strategioista, tekniikoista ja menetelmistä. Hän on toiminut alalla vuodesta 2007 lähtien tehden projekteja aina suomalaisista PK-yrityksistä kansainvälisiin pörssiyhtiöihin saakka.

Jatka lukemista…

Myynnin ja markkinoinnin tehokas yhteistyö

Myynti ja markkinointi muodostavat yhdessä toimiessaan tehokkaan koneiston, mutta erillään ollessaan ponnistelut menevät hukkaan. Tärkein etu myynnin ja markkinoinnin yhdistämisessä on asiakkaan...

Verkkosivualustat vertailussa

Mitä alustaa sinun pitäisi käyttää? Tässä on blogi, jossa käsitellään kolmen suositun alustan etuja, niiden käyttöä sekä yleisesti verkkosivustojen rakennusprosessia. WordPress, Drupal sekä...

Mitä tarkoittaa konversio?

Tässä artikkelissa käsitellään konversiota markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Konversio on digitaalisen markkinoinnin mittayksikkö. Vaikka konversioaste saattaa olla yksi vaikuttavimmista...