Mikä on HubSpot ja miten se tuo sinulle menestystä?

HubSpot on markkinoinnin automaatiojärjestelmä, joka yhdistää myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun ja asiakasrekisterin yhdeksi kokonaisuudeksi ja näin ollen mahdollistaa toimintojen seuraamisen, analysoinnin sekä kehittämisen.

HubSpotin toiminnot perustuvat inbound-markkinoinnin toimenpiteisiin, joilla houkutellaan sivulle vierailijoita, jotka sitten konvertoidaan liideiksi ja lopulta uusiksi asiakkaiksi.

Tämän artikkelin tarkoitus on antaa sinulle kattava kuvaus siitä, mikä HubSpot on, mihin kaikkeen HubSpot pystyy ja kuinka se palvelee sinua liiketoiminnassasi.

HubSpot tuli markkinoille vuonna 2006. HubSpotin perustajat Brian Halligan ja Dharmesh Shah ovat sen jälkeen jatkuvasti kasvattaneet alustan toimintoja, ja tänä päivänä HubSpot on yksi maailman suosituimmista markkinoinnin automaatiojärjestelmistä. HubSpotilla on tänä päivänä 86 000 asiakasta ympäri maailmaa, ja järjestelmään on saatavilla yli 500 erilaista alusta- integraatiota.

Järjestelmä sisältää myös HubSpot Academyn, oppimisympäristön, jossa jokainen voi opetella alustan käyttöä sekä inbound- ja sisältöstrategiaa ja näin ollen kasvaa HubSpot ammattilaiseksi.

Inbound-markkinointi HubSpotin avulla

Markkinoinnin tekeminen HubSpotin avulla perustuu inbound-markkinointiin, joka tarkoittaa yksinkertaisesti vierailijoiden hankkimista sivuillesi ja heidän muuttamista laadukkaiksi liideiksi myynnille. Näin HubSpot yhdistää myynnin ja markkinoinnin yhdeksi, sulavaksi kokonaisuudeksi. Inbound on markkinointimalli, joka pyrkii siihen, että potentiaaliset asiakkaat hakeutuvat sinun luoksesi. Tässä mallissa on tärkeää asiakkaan hyväksyntä vastaanottaa markkinointiviestejä ja myynnin kyky kvalifioida laadullisesti parhaat liidit jatkoon ja muuttaa ne uusiksi asiakkaiksi.

Kaiken toimiessa saumattomasti, prospektit etsivät ratkaisuja ongelmiinsa ja inbound-markkinoinnin avulla asiakasta saadaan johdateltua digitaalisella asiakaspolulla kohti haluttua määränpäätä. Markkinoinnin automaatiojärjestelmän tehtävänä on tässä vaiheessa tehdä haluttuja toimenpiteitä prospektille, pisteyttää hänen toimintojaan kyseisellä polulla ja lopulta luoda lämmin, vastaanottavainen liidi myynnille.

Inbound-markkinointia toteutetaan internetissä ja sen tärkeimpiä menetelmiä ovat:

 1. Blogien, verkkosivujen ja laskeutumissivujen avulla prospektille tärkeiden ratkaisujen jakaminen.
 2. Hakukoneoptimointi kaikissa sen muodoissa.
 3. Markkinoinnin automaatiojärjestelmän tehokas hyödyntäminen.
 4. Sosiaalisen median jatkuva kehittäminen sisällön jakamisen sekä sosiaalisen myynnin osalta.

Inbound-markkinointi on jatkuvasti elävä organismi, joka muuttuu ja kehittyy teknologian, ostokäyttäytymisen sekä trendien mukana.

HubSpot CRM jaotellaan useaan eri osa-alueeseen, joita ovat:

 1. Sales Hub – Myyntityökalut
 2. Marketing Hub – Markkinointityökalut
 3. Service Hub – Asiakaspalvelutyökalut
 4. CMS Hub – Verkkosivuston hallinta
 5. Operations Hub – Oman datan hallinta ja käsittely

Alla kerromme kattavasti myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun HubSpotin osa-alueista ja siitä, kuinka hyödynnät järjestelmää omassa liiketoiminnassasi. HubSpotin ollessa nykyään todella laaja kokonaisuus erilaisia inbound-markkinoinnin toimenpiteitä, emme erottele tässä artikkelissa niitä jokaista, vaan pelkästään tärkeimmät.

Mikä on HubSpot Sales Hub? – Myynnin työkalut

Myynnin työkalujen tehtävä on auttaa sinua kehittämään ja automatisoimaan myynnin toimintoja ja näin olleen muuttaa liidit asiakkaiksi nopeammin. HubSpot Sales Hub antaa käyttöösi mm. valmiit sähköpostipohjat, joiden avulla rakennat myyntiprosessistasi nopean ja tehokkaan, kymmeniä liidejä päivässä käsittelevän kokonaisuuden. Sales Hub työkalujen avulla myös jaat kalenterisi osaksi sähköposteja sekä nettisivuja ja muodostat inbound-markkinoinnin viimeisen lenkin, jossa digitaalinen asiakaspolku päättyy suoraan ajanvaraamiseen ilman erillistä kontaktointia.

Sales Hub antaa sinulle myös pääsyn laajasti asiakastietoihin, ja saat tarkempaa tietoa esimerkiksi yritystietojen avulla.

Esimerkki Sales Hubin käytöstä modernissa myyntityössä

 1. Prospekti on törmännyt markkinoinnin tekemään Facebook-mainokseen, joka on ohjannut hänet sivuillesi lataamaan ilmaisen oppaan aiheesta X. HubSpot pyytää prospektilta sähköpostin ja markkinointiluvan ladattavaa sisältöä vastaan. Riippuen prospektin toimenpiteistä automaatio pisteyttää asiakkaan ja nostaa lopulta myynnin CRM- järjestelmään uutena kontaktoitavana liidinä.
 2. Myynti kontaktoi uuden liidin järjestelmän kautta lähetettävänä, personoituna sähköposti-videotervehdyksenä. Prospekti varaa itselleen tapaamisajan sähköpostiviestin lopussa olevasta CTA-painikkeesta (Call-to-action).
 3. Asiakas on saatu johdatettua mainoksesta tapaamiseen ilman, että myynnin on tarvinnut tehdä kylmää kontaktointia.

HubSpot Sales Hub esittelyssä videon muodossa

HubSpot Sales Hub -työkalut esittelyssä

Videossa katsotaan parhaita paloja HubSpotin Sales, eli myyntityökaluista. Oikopolut 0:00 – HubSpot Sales Intro 0:10 – Eri palvelupaketit 0:16 – Historianäkymä 0:32 – Automaattiset kirjaukset 0:46 – Puhelutoiminnot 0:56 – Diilinäkymä 1:13 – Myynnin tehtävät / taskit 1:35 – Kalenterityökalu 1:46 – Viestipohjat ja viestiotteet 2:07 – Raporointipöytä 2:32 – Myynnin automaatio (sequences) 2:51 – Liidien automaattinen ohjaaminen 3:08 – Myynnin analytiikka 3:21 – Mukautetut objektit 3:40 – Pelikirjat 3:52 – Ennakoiva liidien pisteytys

HubSpot Sales Hubin tärkeimmät työkalut:

 1. Sähköpostiseuranta ja -ilmoitukset
 2. Taskien, eli tehtävien luonti
 3. Sähköpostiautomaatio
 4. Soittaminen järjestelmän läpi
 5. Videotervehdykset
 6. Automaattiset tarjouspohjat
 7. Sähköinen ajanvarauskalenteri

Mikä on HubSpot Marketing Hub? – Markkinoinnin työkalut

Markkinoinnin työkaluilla rakennetaan toiminnan ydin, joka sisältää sisällön tuottamisen, olemassa olevan datan analysoinnin sekä markkinoinnin automaatioiden (workflow) rakentamisen. Marketing Hubin avulla tutustut pilariartikkeli-ajattelutapaan ja luot sitä kautta toimivia blogikokonaisuuksia, rakennat näyttäviä laskeutumissivustoja tukemaan mainoskampanjoita, suunnittelet ja kehität toimivia sähköpostikampanjoita, nostat sosiaalisen median tekemisen ja analysoinnin seuraavalle tasolle sekä teet oikeasti toimivaa hakukoneoptimointia.

Yhtenä tärkeimmistä ominaisuuksista HubSpotin markkinointityökalu, Marketing Hub, sisältää pitkälle kehittyneen sähköpostien rakennussimulaattorin, jossa luot visuaalisesti näyttäviä sähköpostikampanjoita omalle asiakasrekisterillesi. Myös erilaisten personoitujen CTA-painikkeiden luonti on helppoa. Personoidut sähköpostikampanjat yhdistettynä pilariartikkeleihin luovat eheän markkinoinnin kokonaisuuden, jota tuetaan HubSpotin läpi ajettavilla mainoksilla ja tehokkailla uudelleemarkkinointi eli remarketing-kampanjoilla ja kasvatetaan sitä kautta tavoitteiden mukaan esimerkiksi konversiota ja lopulta myyntiä.

HubSpot Marketing Hub – markkinointihubin työkalut esittelyssä videolla

Tällä videolla katsotaan parhaita paloja HubSpotin Marketing, eli markkinointityökaluista. Oikopolut 0:00 – HubSpot Marketing Intro 0:15 – Digimainoksien hallinnointi 0:30 – Sähköpostimarkkinointi 1:00 – Laskeutumissivut 1:21 – Lomakkeet ja popupit 1:46 – LiveChat 2:00 – Seuranta ja segmentointi 2:20 – Sosiaalisen median työkalut 2:58 – Markkinoinnin automaatio 3:25 – Chatbotit 3:35 – Account Based Marketing työkalut 3:46 – Markkinoinnin raportointi 3:56 – Mukautetut objektit 4:14 – Eri käyttäjätasot 4:20 – Adaptiivinen testaus 4:32 – Ennakoiva leadien pisteytys

Tärkeimmät Marketing Hubin työkalut:

 1. Blogit
 2. Laskeutumissivut
 3. Sähköpostit
 4. Sosiaalinen media
 5. Sisältöstrategia
 6. SEO-optimointi
 7. Mainonnanhallinta
 8. Analytiikkatyökalut
 9. Formit

Mikä on HubSpot CRM – Asiakkuudenhallinnan työkalut

HubSpot sisältää täysin ilmaisen asiakkuudenhallintajärjestelmän, jonka avulla asiakkaat, yhteystiedot ja jokaisen asiakkaan toiminnot pysyvät järjestyksessä selkeässä paneelissa. Asiakaskortit ovat helposti liikuteltavissa jokaisen tarpeiden mukaan räätälöitävässä myynnin tunnelissa ja esimerkiksi markkinoinnista tulevat liidit saadaan automaattisesti nousemaan kontaktilistalta tähän paneeliin asiakkaiden pisteytyksen avulla.

Asiakaskortti sisältää kaikki asiakkuuden tiedot. Kortille voidaan suoraan lisätä sopimukset ja ehdotukset, käydyt sähköpostikeskustelut ja myös puhelinkeskustelut on mahdollista yhdistää asiakaskortille automaattisesti. Kortti sisältää myös kaikki asiakkaan aktiviteetit kuten sen, mistä kanavasta asiakkaasta on tullut liidi, milloin ja miten häneen on oltu yhteydessä ja minkälaisia muistiinpanoja asiakkuudesta on kirjattu.

Organisaatioissa, joissa samaa asiakkuutta hoitavat monet henkilöt, asiakaskortin reaaliaikainen päivittäminen ja katsominen selkeyttää huomattavasti sisäistä viestintää ja näin ollen säästää työaikaa. Monet organisaatiot tutustuvat HubSpot markkinoinnin automaatiojärjestelmään juurikin ilmaisen CRM järjestelmän kautta ja laajentavat myöhäisemmässä vaiheessa palvelua maksulliseen, laajempaan versioon.

HubSpot CRM tärkeimmät työkalut:

 1. Asiakashallinta
 2. Myynnin analytiikka ja ennustaminen
 3. Taskien luonti
 4. Dokumentointi

Mikä on HubSpot Service Hub? – Asiakaspalvelun työkalut

HubSpotin asiakaspalvelualustana toimiva Service Hub yhdistää asiakaspalvelun osaksi myyntiä ja markkinointia. Alustan avulla palvelet asiakkaitasi ja hoidat asiakkuuksia pitkässä juoksussa tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin.

Service Hub yhdistää kaikki keskustelukanavat yhdeksi kokonaisuudeksi. Nykypäivän asiakas on kärsimätön ja tiedonjanoinen ja odottaa saavansa vastaukset kysymyksiinsä nopeasti ja vaivattomasti itselleen mieluisassa kanavassa. Keskusteluosio yhdistyy sulavasti HubSpot CRM:n kanssa, joten tiedät aina kenen kanssa keskustelet.

Tiketöinti helpottaa asiakkaan haasteen ohjaamista oikean henkilön käsiteltäväksi. Reaaliaikaisella taululla voi seurata kunkin asiakkaan edistymistä sekä hänelle tehtyjä toimenpiteitä. Tiketöinnin avulla voidaan myös seurata trendaavia ongelmia ja luoda niiden pohjalta esimerkiksi Q&A-artikkeleita tai rakentaa automaattisia vastauksia boteille.

Service Hubilla luot myös kattavia asiakaspalaute-automaatioita. Asiakaspalaute on yksi tärkeimpiä myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden kehitystyökaluja. Automaatiolla voit rakentaa esimerkiksi jatkuvan, kvartaaleittain toteutettavan kyselyn jatkuville asiakkaillesi ja näin osaltaan parantaa asiakastyytyväisyyttä ja yhteydenpitoa.

Asiakaspalvelun raportointityökalulla johdat toimintaasi paremmin. Raportointityökalu kerää analytiikkaa tietokannasta, asiakaspalvelusta sekä tikettien kautta Service Hubiin tulevista tiedoista ja yhdistää ne helposti tulkittavalle dashboardille.

Pystyt seuraamaan mm. tikettien käsittelyyn kuluvaa aikaa sekä sitä, mistä kanavasta yhteydenottopyynnöt tulevat. Asiakaspalvelun analysointi on yksi merkittävimpiä asioita liiketoiminnassa. Palaute tulee suoraan olemassa olevilta asiakkailtasi ja heidän tyytyväisenä pitämisen tulee olla aina tärkeimpänä prioriteettina.

Esimerkki HubSpotin Service Hubin käyttämisestä

Tärkeä asiakkaasi saa NPS-palautekyselyn 1-10 pistettä kvartaaleittain sähköpostiinsa. Mikäli asiakas antaa 1-3 pistettä, automaatio luo myynnille/asiakaspalvelulle tehtävän, taskin, ottaa yhteyttä ja selvittää mistä alhainen mielipide johtuu.

Mikäli asiakas pisteyttää palvelun 9-10 pisteeseen, markkinointi saa automaattisen taskin tutkia asiakkaalle tehtyjä toimenpiteitä ja selvittää, voidaanko kyseisiä toimia hyödyntää muiden asiakkaiden ja markkinoinnin kohdalla.

Kun asiakas pisteyttää palvelun täyteen kymmeneen pisteeseen, asiakkaalle lähtee automaattinen sähköposti, jossa kysytään sanallisesti kertomaan palvelusta. Sama viesti sisältää myös suositteluluvan kysymisen markkinoinnin jatkokäyttöön.

HubSpot Customer Service – Service Hub esittelyssä videolla

HubSpot Service Hubin tärkeimmät työkalut:

 1. Tiketöinti ja tiketöinnin automaatio
 2. Live Chat
 3. Keskusteluiden hallinta
 4. Bottien rakennus
 5. Sähköpostiautomaatiot
 6. NPS- ja CSAT-palautekyselyt
 7. Usein kysyttyjen kysymysten keskus

Mikä on HubSpot Academy? – Virtuaalinen oppimisympäristö

Tässä osiossa kerromme HubSpotin sisälle rakennetusta, ilmaisesta oppimisympäristöstä, joka opettaa HubSpot-järjestelmän käyttöön teknisesti sekä yleisesti sisältö- ja inbound-markkinoinnista. HubSpot sisältää tänä päivänä yli 70 inbound-markkinointiin liittyvää toimintoa, joiden oppiminen on tehty helpoksi HubSpot Academyssa. Sinua ohjataan helposti läpi järjestelmän toiminnallisuuksien samalla opettaen niin käytännön työkalujen ja järjestelmän käyttöä kuin myös syvempää pureutumista sisältömarkkinointiin ja inbound-markkinoinnin saloihin.

HubSpot Academy on perustettu vuonna 2012 kouluttamaan järjestelmän käyttäjiä inbound-markkinointiin ja myyntiin. Koulutukset ovat digitaalisessa ympäristössä ja niitä tukee verkkotapaamiset omien yhteyshenkilöiden kanssa. Jokainen oppimisen osa-alue sisältää tehtäviä, videomateriaalia sekä loppukokeen, joista myönnettävät sertifikaatit kertovat kurssin läpäisystä ja ovat suoraan lisättäviä henkilökohtaiseen CV:hen.

Kurssit ovat HubSpotin asiantuntijoiden kehittämä kokonaisuus, jonka tehtävä on kouluttaa ja kehittää ihmisten ammattitaitoa markkinoinnin ja myynnin osa-alueilla. Kurssit on käännetty kuudelle eri kielelle. Academyn suosiosta kertoo se, että vuosittain HubSpot myöntää yli 60 000 sertifikaattia ja HubSpotin blogeissa vierailee vuosittain yli 7 miljoonaa kävijää. HubSpotin sosiaalisessa mediassa seuraajia on puolestaan yli 2,6 miljoonaa.

Kursseilta löytyy tietotaitoa niin vasta-alkajille, joiden kanssa käydään läpi HubSpotin järjestelmää ja toimivuutta ihan perustasolla, kuin myös pidemmälle oppimisessa ehtineille, joille on tarjolla oppimismateriaalia omien vahvuuksien ja osa alueiden kehittämiseen.

HubSpot Academyn eri osiot

Training: Training-osio sisältää kaiken perustyön, kuten oppitunnit, verkkokurssit, live-koulutukset sekä yleisemmin kysytyt kysymykset vastauksineen. Training-osio onkin kaiken oppimisen perusta.

Community: Community-osio koostuu HubSpot-ammattilaisten vuorovaikutuksesta oppilaiden kanssa. Yhteisötason keskustelut parantavat keskinäistä synergiaa oppilaiden ja kouluttajien kanssa. HubSpotin sertifioidut kouluttajat ovat oppilaiden käytössä monipuolisesti. Lisäksi esimerkiksi Facebookin puolella oleva HubSpot Academy -ryhmä on kaikkien käytössä oppimiseen ja alustaan liittyvissä kysymyksissä.

Academy: Academy-osio opettaa perustiedot itse oppimisympäristöstä. Täällä tapaat ja seuraat tiimin kehitystä ja koulutuksia, pääset tutustumaan Academyn blogiin sekä YouTube-osioon.

Help: Help-osio on varattu oppimiseen ja alustaan liittyville kysymyksille, jossa Q&A osiot palvelevat tehokkaasti kaikissa haasteissa.

Kurssivalikoima on jaettu 9 eri osioon, joista jokaisesta löytyy opiskeltavaa jopa vuosiksi eteenpäin:

 1. HubSpot-markkinointi
 2. Inbound-markkinointi
 3. Sisältömarkkinointi
 4. Asiakaspalvelu
 5. Sosiaalinen media
 6. Sisältöstrategiat
 7. Inbound-myynti
 8. Facebook-markkinointi
 9. Sähköposti-markkinointi

HubSpot Academyn kurssit laajenevat ja kehittyvät yhtä aikaa alustan ja markkinoiden tarpeiden kehittyessä. HubSpot Academyn oma sertifioitu tiimi on aina valmis palvelemaan myös henkilökohtaisella tasolla ja näin kehittämään juuri sinun omaa liiketoimintaasi.

Opiskelu HubSpot Academyssä on kaikille täysin ilmaista, ja kursseja voi opiskella myös muut kuin HubSpot järjestelmän parissa työskentelevät henkilöt. Esimerkiksi inbound- ja sisältömarkkinoinnin opiskelut palvelevat monipuolisuudellaan kaikkia alalla työskenteleviä ja aiheista kiinnostuneita henkilöitä. Nykyaikaisella liiketoimintasektorilla HubSpot-ammattilaisten kysyntä on kasvanut hurjaa vauhtia eikä loppua näy.

Tässä videossa käsittelemme ja kerromme selkokielisesti mikä on Hubspot Academy, mitä siellä voi oppia ja kuinka saat sen itsellesi käyttöön maksutta!

Mitä ovat HubSpotin lukuisat integraatiomahdollisuudet?

HubSpot on maailman laajimpia ja monipuolisempia markkinoinnin automaatiojärjestelmiä ja kykenee alustana kaikkeen, mitä myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu tarvitsee. Kuitenkin yritykset ja yhteisöt ovat alistaneet käyttöönsä lukuisia eri alustoja, joiden kommunikoiminen HubSpotin kanssa on erittäin tärkeää. HubSpot sisältää yli 500 erilaista mahdollisuutta integraatioihin.

Suosituimmat integraatiot:

 1. Slack
 2. Google Search Console
 3. Mailchimp
 4. Surveymonkey
 5. LinkedIn Sales Navigator
 6. GoToWebinar
 7. Vainu
 8. Google Ads
 9. Facebook Ads
 10. LinkedIn Ads

Miksi hankkia HubSpot?

Myynti ja markkinointi elävät vahvasti trendien ja ihmisten tarpeiden mukana ja vaativat yrityksiltä yhä enemmän ja enemmän menestyäkseen. Kun maailma elää trendien mukana, myös ihmisten tarpeet ja kanavat muuttuvat. Olemme nykyään erittäin tiedonjanoisia ja kärsimättömiä, kun puhutaan viestinnästä ja informatiivisuudesta.

Pelkkä markkinoinnin automaatiojärjestelmän hankinta ei ratkaise yrityksen ongelmia, vaan on tärkeää, että avainhenkilöt ymmärtävät myynnin ja markkinoinnin kokonaiskuvan sekä omien asiakasprofiilien tärkeyden digitaalisella ostopolulla. Se, kuinka hyvin markkinointi tukee myyntiprosesseja ja vastavuoroisesti myynti antaa palautetta markkinoinnille, on kaiken avain. HubSpot järjestelmänä antaa mahdollisuuden kokonaisuuden tehokkaaseen hallintaan ja kehittämiseen sekä avainhenkilöiden kouluttamiseen.

HubSpotin parhaita ominaisuuksia lieneekin ilmainen CRM järjestelmä sekä HubSpot Academyn puoli, jolloin alustasta kiinnostuneet pystyvät tutustumaan palveluun pienellä panostuksella ja kokeilemaan hyötyjä käytännössä. Sinun ei siis tarvitse investoida suuria summia alustaan, jota et vielä tunne.

Lisäksi HubSpot tarjoaa ilmaisia kokeilujaksoja esimerkiksi myynnin työkaluista kiinnostuneille, jolloin pääset kokeilemaan tiettyjä ominaisuuksia ennen kuin teet päätöstä järjestelmän hankinnasta.

Kun lähdetään suunnittelemaan markkinoinnin automaatiojärjestelmän hankintaa, on hyvä sisäistää vanhojen ajatusmallien muuttuminen. Myynnin toimenpiteet kuten kylmäkontaktointi ei enää kuulu nykyaikaiselle markkinointikentälle, vaan automaation tehtävänä on lämmittää liidejä ja siirrellä prospektia eteenpäin myynnin suppilossa, jolloin hän kokee tulevansa huomioiduksi koko ajan.

Lopputulemana halutaan puhua yrityksen tai organisaation työajan vähentämisestä markkinoinnin automaation avulla, joka toimiikin monissa myyntiorganisaatioissa yhtenä keskeisenä välitavoitteena. On kuitenkin tärkeää muistaa, että palvelun käyttöönotto ja inbound-markkinoinnissa kehittyminen vaatii myös jatkuvaa opiskelua.

Miksi valita Pitkospuu Productions HubSpot-kumppaniksi?

Pitkospuu Productions Oy on suomalainen digitaaliseen markkinointiin ja myynnin kehitykseen keskittynyt markkinointitoimisto, jonka palvelukartta jakautuu kolmeen osa-alueeseen. Yhtenä vahvimpana osana toimimme ainoana itäsuomalaisena HubSpot kumppanina kehittämässä ja ratkaisemassa asiakkaidemme myynnin ja markkinoinnin haasteita.

Asiantuntijamme auttavat palvelun käyttöönotossa ruohonjuuritasolta alkaen ja riippuen yhteistyön laajuudesta, ovat päivittäin tekemisissä kanssasi HubSpotiin liittyvissä asioissa. HubSpot -asiakkaamme jakautuvat käytännössä kolmeen eri kategoriaan:

 1. Konsultointi: Autamme asiakasta tarvittaessa esimerkiksi yksittäisten kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
 2. Jaettu vastuu: Hoidamme tietyn osa-alueen asiakkaiden HubSpot järjestelmien käytöstä kuten sähköpostimarkkinoinnin jalkautuksen sekä tulosten analysoinnin.
 3. Koko potti: Hoidamme alusta loppuun kaikki asiakkaidemme inbound-toimenpiteet, kehitämme ja suunnittelemme kokonaisuuden palvelemaan esimerkiksi verkkokauppayrittäjää ”avaimet käteen” periaatteella. Koulutamme asiakkaan henkilöstöä jatkuvasti toimimaan alustan kanssa tehokkaasti.

Miten aloittaa HubSpotin käyttäminen?

Teimme video-ohjeen, kuinka otat käyttöön HubSpot CRM-järjestelmä, myynnin työkaluja sekä markkinoinnin työkaluja. [Video on tekstitetty käyttäen tekoälyä, joten virheitä voi esiintyä.]

Oikopolkut videolta, kuinka ottaa käyttöön HubSpot CRM-järjestelmä

00:00 – Intro
00:52 – Miten kirjaudun HubSpotiin?
01:20 – Mitä HubSpot oikeastaan on?
02:30 – Tunnusten luonti
05:23 – HubSpotin esittely / demo
09:58 – Kontaktinäkymä
10:50 – HubSpotin käyttäjän omat asetukset
11:55 – Sähköpostin liittäminen ja asetukset
12:45 – Soittotoiminnot
13:05 – Kalenterin liittäminen
14:20 – Tapaamislinkin luominen
15:13 – Miltä tapaamiskalenteri näyttää?
15:33 – Tapaamiskalenterin luominen / asetukset
23:30 – Datan tuonti eri ohjelmista (Import & Operatios Hub)
25:30 – Import-toiminnon käyttö (CSV-tiedoston tuonti)
31:09 – HubSpot CRM:n kontaktinäkymän käyttö ja suodattimet
32:50 – Preview -toiminto
33:05 – Deals -näkymä
34:02 – Myyntiputken (deals-taulu) muokkaus
35:25 – Deals -työkalujen käyttäminen
38:10 – Tiimin lisäys HubSpotiin
40:44 – Yrityksen perusasetukset
42:08 – Brändäys ja logot HubSpotiin
44:26 – Markkinointityökalujen käyttöönotto
45:20 – Kaavakkeet (forms)
48:21 – Forms lisäohjeet
49:34 – Chatflows, Livechat
51:29 – Conversations työkalu
52:09 – Inboxin asetukset ja chatin lisäys sivuille
53:22 – Yhteenveto ja mistä lisätietoa

Haluatko keskustella kanssani siitä, mikä on HubSpot ja miten se voisi auttaa sinua liiketoiminnassa? Varaa aika kalenteristani!

Kirjoittaja: Matti Ruuska

Kirjoittaja: Matti Ruuska

Julkaistu: 2.9.2020

Matti Ruuska (BBA) on markkinoinnin ammattilainen, jolla on kokemusta varsinkin erilaisista digitaalisen markkinoinnin strategioista, tekniikoista ja menetelmistä. Hän on toiminut alalla vuodesta 2007 lähtien tehden projekteja aina suomalaisista PK-yrityksistä kansainvälisiin pörssiyhtiöihin saakka.

Jatka lukemista…

Myynnin ja markkinoinnin tehokas yhteistyö

Myynti ja markkinointi muodostavat yhdessä toimiessaan tehokkaan koneiston, mutta erillään ollessaan ponnistelut menevät hukkaan. Tärkein etu myynnin ja markkinoinnin yhdistämisessä on asiakkaan...

Verkkosivualustat vertailussa

Mitä alustaa sinun pitäisi käyttää? Tässä on blogi, jossa käsitellään kolmen suositun alustan etuja, niiden käyttöä sekä yleisesti verkkosivustojen rakennusprosessia. WordPress, Drupal sekä...

Mitä tarkoittaa konversio?

Tässä artikkelissa käsitellään konversiota markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Konversio on digitaalisen markkinoinnin mittayksikkö. Vaikka konversioaste saattaa olla yksi vaikuttavimmista...