Kaikki mitä sinun pitää tietää videotuotannoista ja mainosvideoista!

Mitä on videotuotanto?

Videotuotanto on palvelu, jonka tarkoituksena on luoda valmista sisältöä yrityksen tai yhteisön markkinoinnin, myynnin tai asiakaspalvelun tarpeisiin. Lopullisena jalkautuksena voi olla kaikkea TV-ohjelmista ja -mainoksista aina yritysesittely-, rekrytointi- tai vaikka häävideoihin.

Videotuotannot vaihtelevat tekniseltä toteutukseltaan kännykkäkameralla kuvatuista LinkedIn tervehdyksistä aina kansainvälisten urheilukisojen live-monikameratuotantoihin.

Se mikä erottaa videon tekemisen videotuotannosta on jonkinlainen suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus.

Kun puhutaan videotuotannoista, puhutaan yksinkertaisesti videon tai animaation muodossa olevasta markkinointikeinosta. Videotuotannon tavoitteena on yleensä joko myydä, rekrytä tai lisätä tietoa. Ensimmäinen videotuotanto, joka oli televisiomainos, lähetettiin heinäkuussa 1941. Silloin rannekelloja valmistanut Bulova Watch Company maksoi yhdeksän dollaria oman televisiomainoksensa lähettämisestä WNBT:lle.

Suomessa aloitettiin mainosvideoiden lähetys Mainostelevisiossa vuonna 1957. Suomen ensimmäinen mainoskatko piti sisällään yhteensä kolme eri mainosta. 1980 luvulle asti Mainostelevisio oli ainoa televisiokanava, joka esitteli mainoksia.

Erilaisilla mainosvideotuotannoilla on siis pitkät perinteet ja nykyaikana, kun mainosalustat ovat laajentuneet esimerkiksi Facebookiin, Instagramiin, TikTokkiin sekä YouTubeen, on olemassa olevien erilaisten videotuotantojen ja niiden tavoitteiden kirjo todella laaja.

Videotuotannoissa video siis luodaan kuvaamalla liikkuvaa kuvaa.

Mitä videotuotannoista hyötyy?

Videotuotantojen on loppupeleissä palveltava jonkin tavoitteen saavuttamista.

Jos videon tarkoitus on myydä, videotuotannoilla voidaan vaikuttaa ihmiseen esimerkiksi tietyssä kohtaa ostoprosessia.

Video voi myös olla informatiivinen, jolloin pystytään vähentämään esimerkiksi asiakaspalvelun työkuormaa usein kysytyissä kysymyksissä.

Videotuotantojen avulla voidaan esitellä tuotteiden ominaisuuksia, jakaa ohjeita, lanseerata uusia asioita, tehdä vaikuttavaa sisältömarkkinointia sekä yleisesti vaikuttaa ihmisten mielikuviin, oli kyseessä sitten minkälainen videotuotanto tahansa. Videotuotanto myös auttaa joissain tapauksissa säilömään historiaa esimerkiksi yrityksen kehityksen vaiheista.

Hakukoneoptimoinnissa videot vaikuttavat ihmisten sivustoillasi käyttämään aikaan ja näin ollen parantavat sivuston näkyvyyttä hakukoneissa. Videot ovat myös helposti jaettavissa oleva formaatti ja nykyaikainen sosiaalinen media ja keskustelualustat täyttyvätkin erilaisista videoista.

Videotuotantojen konkreettiset hyödyt listattuna:

 1. Brändin tunnettuuden lisääminen.
 2. Kilpailijoista erottuminen.
 3. Näkyvyyden parantaminen hakukoneissa.
 4. Myynnin lisääminen
 5. Huomion kiinnittäminen
 6. Työajan säästäminen

On tärkeää ymmärtää erilaisten videotuotantojen ominaispiirteet sekä se, kenelle se on tarkoitettu. Kuten esimerkiksi asiakaspersoonien luonti nykyaikaisessa digimarkkinoinnissa, myös videotuotannoissa on tärkeää miettiä, kenelle video on tehty, mitä sillä pyritään saavuttamaan ja kuinka video kestää aikaa suhteessa tavoitteisiin.

Millaisia ovat eri videotuotantojen muodot?

Videotuotantoja on olemassa lukuisia erilaisia, eri käyttötarkoituksia palvelevia. Listataan ensiksi kaikki erilaiset videotuotannot ja perehdytään sitten tarkemmin jokaisen ominaispiirteisiin:

 1. Mainosvideot
 2. Yritysvideot
 3. Brändivideot
 4. Tapahtumavideot
 5. TV-ohjelmat
 6. TV-mainokset
 7. Webinaarit
 8. Opasvideot
 9. Striimaukset
 10. Animaatiot
 11. Elokuvat
 12. Dokumentit
 13. Interaktiiviset videot
 14. Rekrytointi-videot
 15. 360-videot
 16. AR-videot
 17. Referenssi-videot
 18. Vaikuttajavideot
 19. Vlogit

Kuten huomataan, erilaisia videotuotantoja on lukuisia, kaikki hieman erilaisiin käyttötarkoituksiin ja tavoitteisiin sidottuja. Kuitenkin loppupeleissä, kaikkien videotuotantojen tarkoituksena on joko:

 1. Lisätä myyntiä
 2. Lisätä informaatiota
 3. Säästää työaikaa
 4. Viihdyttää

Jos videotuotannon tarkoituksena on olla viihdyttävä, on senkin palveltava jotain suurempaa tarkoitusta kuten myynnin lisäämistä.

Kenelle eri videotuotannot sopivat?

Videotuotannot sopivat käytännössä kaikille eri liiketoimintasektoreille. Oli kyseessä sitten kansainvälinen teollisuuden toimija tai paikallinen kivijalkaliike, oikein rakennetulla ja hyvin suunnitellulla videotuotannolla voidaan saavuttaa asetettuja tavoitteita.

Myös muut toimijat kuin yritykset pystyvät hyödyntämään videotuotantoja markkinoinnissaan. Esimerkiksi erilaiset yhdistykset voivat käyttää videotuotantoja osana jäsenhankintaa ja mielikuvien luontia. Julkiset toimijat käyttävät videotuotantoja yleisesti informoimaan jostain asiasta.

Videotuotannot sopivat siis käytännössä kaikkien käyttöön.

Miten videotuotanto toimii osana markkinointia?

Tutkimukset kertovat kovaa kieltä videotuotantojen tehokkuudesta osana ostamista. Esimerkiksi tuote-esittelyt katsotaan 4 kertaa mieluummin videolta, kuin että samat ominaisuudet olisi esitelty tekstimuotoisena. Lisäksi videoiden jakamista eri sosiaalisen median alustoissa tehdään kaksitoista kertaa enemmän kuin muun sisällön jakamista.

Mistä videoiden suosio sitten johtuu?

Meillä ihmisillä on tapana tehdä päätöksiä, varsinkin ostopäätöksiä tunnepohjaisesti. Ilman tunnetta emme luo itsellemme tarvetta suorittaa ostotapahtumaa. Videotuotanto on ilmaisumuotona sellainen, joka parhaimmillaan herättää katsojassaan tunteen ja sitä kautta tarpeen.

Esimerkiksi yritys, joka mainostaa videoilla keittiöveitsiä. Kun luodaan videotuotanto tukemaan kyseistä tuotetta, meidän tärkeää herättää katsojassa ja ostajaehdokkaassa tunne siitä, että tämän kyseisen keittiöveitsen ostamalla hänestä tulee parempi, nopeampi ja uskottavampi kokki. Tämä malli on verrannollinen, eikä välttämättä ainoa oikea tapa myydä. Kuitenkin tunteen herättäminen on aina avainasemassa.

Kun puhutaan tunteista, tarkoitan oikeita inhimillisiä tunteita kuten rakkaus, viha, ikävä jne.

Videolla voidaan myös rakentaa luottamusta katsojaan ennen oikeaa kohtaamista esimerkiksi verkkokaupassa. Videotuotanto markkinoinnissa mahdollistaa tuotteen tai palvelun avaamisen ja inhimillisen puolen näyttämisen tavalla, johon muut markkinoinnin tavat eivät välttämättä pysty.

Videotuotannot mahdollistavat kasvojen luomisen yritykselle tai tuotteelle ja näin lähentää mahdollista asiakasta. Videotuotannoilla voidaan myös jakaa referenssejä eli asiakaskokemuksia uusien, potentiaalisien asiakkaiden eteen. Sama pätee myös vaikuttajien ja muiden ulkoisten toimijoiden jakamien videoiden kautta. Luodaan siis uskottavuutta.

Eikä kyseessä ole pelkästään sanahelinää, Worldstreamin raportin mukaan yli 51% markkinoinnin parissa työskentelevistä kertoo videotuotantojen olevan eniten tuottava markkinoinnin muoto.

Videoiden tuloksellisuudesta kertoo myös Social Media Examinerin tutkimus. 60% yrityksistä käytti videotuotantoja osana markkinointiaan ja 73% aikoi käyttää videotuotantoja vielä enemmän seuraavana vuonna.

Näiden tuloksien valossa jo kaksi kolmasosaa markkinoinnin parissa työskentelevistä käyttää videoita markkinoinnissaan. Kysymys kuuluukin; Onko sinulla varaa olla osallistumatta tähän nykyaikaiseen ja tehokkaasti mitattavaan markkinointitapaan?

Kuluttajat rakastavat videotuotantoja.

HubSpotin tutkimus kertoo, että kaikista ihmisistä yli 45% katsoo tunnin tai jopa enemmän videoita päivässä.

Googlen tekemän tutkimuksen mukaan jopa puolet 18-34 vuotiaista keskeyttävät tekemänsä asian katsoakseen lempitubettajansa uusimman videon kun ilmoitus siitä hyppää heidän ruutuunsa.

Näiden tutkimuksien valossa voidaan todeta videotuotantojen olevan erittäin tärkeä osa digitaalista ostopolkua. Mikäli yritys ei käytä videotuotantojaan markkinoinnissa, siltä jää puuttumaan erittäin tärkeä osa isoon kuluttajakohderyhmään vaikuttavasta sisällöstä.

Esimerkkejä videotuotannon käyttämisestä markkinoinnissa ja myynnissä.

Videot osana markkinoinnin automaatiota ja myyntiprosessia. Modernin markkinoinnin automaation kautta tehdyn myyntityön keskeisimpiä ja toimivampia prosesseja on videotervehdykset. Oman tutkimuksemme kautta sähköpostit, jotka sisältävät videotervehdyksen, avataan jopa 60% varmemmin, kuin ilman videotervehdystä olevat kontaktoinnit. Pitää kuitenkin muistaa, että kun markkinointia tehdään markkinoinnin automaation kautta, ei puhuta enää kylmäkontaktoinnista koska tässä vaiheessa prospekti on pyörinyt jo ainakin kaksi viikkoa markkinoinnin automaatiossa ja täten tutustunut yritykseen.

Videoiden käyttö markkinoinnissa on suosittu ja tehokas tapa myydä ja esitellä tuotetta tai brändiä. Nykyaikaisen digitaalisen markkinoinnin keskeisiä osa-alueita ovat erikokoiset ja laajuiset videotuotannot. Videot taipuvat erilaisiin formaatteihin ja alustoihin ja täten tavoittavat haluttua kohderyhmää juuri silloin, kun asiakas on valmis katsomaan.

Videolla saadaan kahlittua katsoja, hänet saadaan vierailemaan verkkosivuilla ja häntä voidaan opettaa siihen, kuinka palvelusi tai tuotteesi toimii ja parantaa katsojan elämää. Ja sitähän se on, jokaisen tuotteen tai palvelun pitää lähtökohtaisesti tehdä ostajan elämästä parempaa, jotta saavutetaan tunnetasolla tapahtuva reaktio, jonka ostaminen vaatii.

Videomarkkinointi on paras yksittäinen keino saada yrityksesi erottautumaan kilpailijoista. Videon avulla saadaan luotua koskettava ja tunnetasolla toimiva kuva yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista, henkilöstöstä sekä arvoista.

Video myyntityössä
Videon käyttäminen myyntityössä personoidun lähestymistavan muodostamiseksi.

Missä videotuotantoja tehdään eniten ja miksi?

Videotuotantojen määrä on kasvanut merkittävästi sosiaalisen median yleistyttyä markkinoinnissa. Ennen sosiaalisen median aikaa videotuotantojen jalkautusta oli saatavilla ainoastaan TV-kanavilla ja tapahtumamainonnassa. Sosiaalinen media on myös muuttanut markkinointimalleja nopeatempoisempaan ja interaktiivisempaan malliin, katsojat ovat kärsimättömiä ja osaltaan sokaistumme fiidien mahtavaan mainostulvaan.

Videotuotantojen tekeminen sosiaaliseen mediaan vaatii laajaa kohderyhmäymmärrystä. Kuinka tavoitamme kohderyhmän katsojan mielenkiinnon muutamassa sekunnissa ennen kuin scrollaamme eteenpäin?

Videoiden rakenteen suunnittelu korostuu koko ajan. Alun näyttävyyden merkitys sitoutuvuuteen, tieto siitä että 90% videoista katsotaan ilman ääniä ja ylipäätänsä videon merkitys osana ostamisen polkua korostuvat koko ajan enemmän ja enemmän.

Kuinka paljon videotuotanto maksaa?

Videotuotannoille on erittäin hankala antaa yksiselitteisiä hintoja, koska käytännössä tarpeiden mukaan vain taivas on rajana toteutuksissa. Siinä missä toisille riittää kevyt shoot&run -tyylinen yhdellä miehellä toteutettava kuvaus, vaativat toiset toteutukset isoa työryhmää, useita kameroita ja tuotantoa.

Pitää myös muistaa, että lähtökohtaisesti useampi kuvaaja ja kamera ei suoraan tarkoita parempaa, resonoivampaa sisältöä. Avaan tässä kuitenkin tiettyjen videoformaattien hintatietoja perustuen omaan alaa käsittelevään tietoon. Ja edelleen, kyseiset hinnat eivät ole koko totuus.

Jos mukaan halutaan tunnettuja ääninäyttelijöitä, animaatiota, erikoistehosteita tai mitä vaan perus kuvaustilanteesta poikkeavaa, hinta nousee välittömästi jopa moninkertaiseksi. Kannattaa myös muistaa, että mikäli joku tarjoaa sinulle videoita halvemmalla kuin seuraavassa osiossa mainitut hinnat, kannattaa alkaa epäilemään toteutuksen tasoa.

 • Yritysvideo, alkaen 2000-3000€.
  Video, joka kuvaa yrityksen toimintaa yleismaallisesti, yleensä puhutaan n. 1 minuutin mittaisesta yhdellä/kahdella henkilöllä toteutettavasta videotuotannosta. Hinnat tällaisissa tuotannoissa lähtevät n.2000-3000 eurosta ylöspäin.
 • Mainosvideo, alkaen 1000€.
  Mainosvideoita on monenlaisia ja tähän nostetaan esimerkiksi Facebookissa näytettävä mainos, jonka pituus on n.15 sekuntia. Videon tarkoituksena on esitellä esimerkiksi jotain tiettyä tuotetta ja sitä kautta saada ohjattua katsoja verkkokauppaan. Kyseiset mainosvideotuotannot lähtevät liikkeelle n.1000 ja kuten aikaisemmin sanoin. Vain taivas on näissä rajana.
 • Videoeditointi, alkaen 100€ / tunti.
  Valmiin videon editointi olemassa olevasta materiaalista on lähtökohtaisesti tuntilaskutteista työtä, ja sen suuruus riippuu hyvin paljon eri yrityksien laskutushinnoista. Valmiin materiaalin editointi on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, kun kuvauskalusto on tullut kaikkien saataville. Lähtökohtaisesti hinnat lähtevät n. 100€/h.
 • Haastatteluvideo, alkaen 3000-4000€.
  Erilaiset haastatteluvideot kuten referenssivideot ovat ja niiden käyttö on lisääntynyt markkinoinnissa huomattavasti viime vuosina. Suosittelumarkkinointi onkin tehokkaimpia markkinoinnin muotoja. Erilaiset referenssivideot lähtevät yleensä 3000-4000 eurosta ylöspäin.

Selvitä videon hinta laskurillamme!

Videotuotantojen tekemiseen voi oppia.

Videotuotantojen tekemiseen voi oikeasti myös oppia. Kaikki olemassa oleva tieto on nykyaikana kaikkien saatavilla. Kuvauskalustojen kuten kameroiden, äänityslaitteiden ja valojen hinnat ovat laskeneet ja ovat nykyään lähes kaikkien hankittavissa. Lisäksi esimerkiksi puhelimien kameroiden taso on suorastaan räjähtänyt viime vuosina.

Ei ole siis ollenkaan mahdotonta oppia tekemään kevyitä videotuotantoja täysin itse. Saatavilla on myös ilmaisia/halpoja editointisovelluksia, joilla pääsee alkuun, vaikka ei varsinaista kokemusta editoinnista olekaan. Kun tiedät mitä teet, ei videoiden tuottaminen olekaan niin iso askel mitä luulisi.

Suurimmaksi haasteeksi sanoisin videotuotantojen teossa esiintymisen ja esiintymisjännityksen hallinnan. Esiintyminen on todella harvoille meistä luonnollista, ja mikäli halutaan hallita tiettyjä kehon automaattisia stressiliikkeitä, joutuu esiintymistä harjoittelemaan aktiivisesti.

Inhouse videotuotanto vs. ostettu palvelu

Kun lähdetään vertailemaan videotuotantojen tekemistä ulkoisen toimijan kanssa vs. talon sisäisesti tuotettuna, törmätään monesti samoihin kompastuskiviin. Mistä äänityöt? Mistä stock-materiaali? Kuka käsikirjoittaa? Tarvitaanko vaativaa editoimistyötä kuten animaatiota ja efektejä?

Lähtökohtaisesti osaamme jokainen tuottaa sisältöä teoriatasolla, sellaistakin, joka resonoi omaan asiakaskuntaan mutta tämän sisällön muuttaminen valmiiksi videoksi onkin usein haastavampi asia. Asiaan perehtyneen toimijan sisäiset prosessit videotuotantojen läpiviemiseksi aina suunnittelu ja synapsis asteelta valmiin videon esittelyyn on yleensä jouhevampi, tehokkaampi ja sitä myötä kustannuksiltaan jopa pienempi kuin talon sisäisesti tehtynä.

Toisaalta jos videotuotantojen tarve on esimerkiksi kerrostalojen rakennusprosessien taltiointi timelapse -videotuotannoksi, kannattaa yhden henkilön opetella yksinkertaiset editointitaidot sekä yrityksen ostaa itselleen tähän pystyvä kuvauskalusto. Mikäli vastaavia projekteja toteutetaan useita vuodessa, maksaa kalusto ja koulutus itsensä hyvin nopeasti takaisin.

Oma videotuottaja osaksi markkinointitiimiä?

Suuret yritykset, joissa toimii omat markkinointitiimit, pystyvät hyödyntämään talon sisäistä, monipuolista sisällöntuottajaa tehokkaasti markkinointi ja myyntisisältöjen luomisessa. Itsenäinen sisällöntuottaja, varsinkin ammattimainen sellainen pystyy omaksumaan nopeasti eri alojen liiketoiminnan ja viestinnän kärjet ja sitä mukaa luoda resonoivaa sisältöä yrityksen tarpeisiin.

Miksi ostaisin videotuotantoa?

Lähdetään ratkomaan tätä mielenkiintoista kysymystä erilaisella tulokulmalla: Mistä jään paitsi, jos et osta videotuotantoa?

Videotuotannot ovat tulleet markkinoinnin ja myynnin tueksi jäädäkseen. Videoiden toimivuus on siis kiistatonta. HubSpotin tutkimuksen mukaan video osana saapumissivua (landing page), nostaa konversiota yli 80% verrattuna sivuihin ilman videoita.

Miten ostan videotuotantoa?

Videotuotannot, kuten muutkin markkinoinnin toimenpiteet tulisi olla suunniteltuja, kuitenkin muutamia poikkeuksiakin on. Esimerkiksi yllättävää rekrytointitarvetta voi auttaa boostaamalla sitä videolla.

Videotuotantojen kilpailuttaminen eli tarjouksien pyytäminen useammalta toimijalta on luonnollinen tapa toimia. Kuitenkaan videotuotannoissa hyvin harvoin kannattaa katsoa pelkästään hintaa, vaan tutustua ennemminkin referensseihin ja videoiden tyyliin ja miettiä sopiiko se juuri sinun brändiisi.

Yleensä on hyvä olla olemassa jonkinlainen suunnitelma tai ajatus siitä, millainen video tarpeisiisi sopii, mutta on myös hyvä jättää videon tuottajalle vapauksia käyttää luovuuttaan tiettyjen raamien sisällä. Videotuottajat ja niitä toimittavat yritykset ovat yleensä ammattilaisia siinä mitä he tekevät, kuvaajilta löytyy tarvittavaa taiteellista silmää, editoijat osaavat muokata materiaalin brändisi ja yritysilmeesi näköiseksi, ääninäyttelijät osaavat painottaa oikeita asioita ja saavat omalla toiminnallaan luotua syvyyttä tuotantoihin.

Valmis video koostuu lukemattomista eri osa-alueista ja yksiselitteistä ohjetta videotuotantojen hankkimiseen onkin vaikea antaa. Tutustu alan eri toimijoihin, soita ja kysy kun on kysyttävää, pyydä tarjouksia ja referenssejä ja luota toimittajiin ja heidän näkemyksiinsä. Videotuotantojen hankinta ja tekeminen on parhaimmillaan miellyttävä ja mielenkiintoinen kokemus myös tilaajalle ja se aukaisee monesti uudenlaisia ideoita ja näkemyksiä koko markkinointiin.

Teimme sinua varten oppaan videotuotannon ostamiseen, jonka löydät tämän artikkelin lopusta!

Suomen parhaat videotuottajat alueellasi!

Suomesta löytyy useita todella ammattitaitoisia videotuotantojen huippuosaajia ja listaammekin tähän alueellisesti Googlen orgaanisten hakutuloksien mukaan listauvia toimijoita.

Videotuotanto Helsinki

Helsingissä toteutetaan videotuotantoja useiden todella ammattitaitoisien tekijöiden toimesta. Listasimme tähän artikkeliin muutamia esiin nousseita toimijoita, jotka erottuvat edukseen!

Videotuotantoja Helsingissä suunnittelevan kannattaa kilpailuttaa toimijoita oman alueensa ulkopuolelta, sillä kokonaisuudessa erilaisten toteuksien hintalappu voi hyvinkin olla samanlainen (tai jopa halvempi), kuin paikallisen toimijan!

Twelve Video Productions

www.twelve.fi

Vahvaa osaamista videotuotannoista, nuorekas toimija laajalla osaamissektorilla. Referensseinä mm. Arla Iris mainosvideo, Baltic Connector tapahtumavideo sekä Istutapuita.fi yritysvideo.

Kulma Productions

www.kulmaproductions.com

Helsingin ja Turun alueilla toimiva tarinankerronnan ja videotuotannon osaaja. Yhden miehen ketterä ja nöyrä yritys.

Studio Skaala

www.studioskaala.fi

12 ammattilaisesta koostuva kuvaustuotantoyritys, jonka toiminta taipuu niin pieniin, kuin myös suuriin tuotantoihin.

INDAV

www.indav.fi

Helsinkiläinen tuotantoyhtiö, joka toteuttaa video- sekä valokuvatuotantoja yrityksien tarpeisiin.

Videotuotanto Kuopio

Kuopion videotuotanto markkinana on mielenkiintoinen, sillä Kuopion kaupungin kokoon nähden alueelta löytyy useita vakuuttavia toimijoita toteuttamaan timanttisia videotuotantoja. Tässä parhaat!

OuWau

www.ouwau.fi

Kuopiolainen toimisto, joka tarjoaa videotuotantojen lisäksi myös graafista suunnittelua, nettisivuja sekä kuvittamista ja tilaustaidetta.

Miska Photography

www.miska.fi

Monipuolista videotuotantoa maakunnassa, myös monikameratuotantoja ja striimausta.

BrainyDay

www.brainyday.fi

Joensuussa ja Kuopiossa toimiva videotuotantoyhtiö. Päämääränä olla Itä-Suomen paras videotuottaja.

Videotuotanto Joensuu

Videotuotanto joensuussa kiinnostaa useita alueen toimijoita ja osaaminen eri toimistoissa vaihtelee paljon. Tässä alueen parhaat! Videoita saavat aikaan lähes poikkeuksetta myös pienet paikalliset toimijat, mutta kun mukaan otetaan kokonaisuuksia suunnittelusta ääninäyttelijöihin ja jälkituotantoon, näkyvät erot videotuotantoja tekevissä yrityksissä varsinkin toimitusajoissa.

Huomioi eri videotuotantoa joensuussa tekevien yritysten referenssit ja kysy asiakkailta, miten projektit oikeasti menivät!

Videokuvaaja Antti Ryynänen

anttiryynanen.fi

Joensuulainen videokuvaaja, keskittynyt yritys- ja mainosvideoiden tuottamiseen.

Korpipaja

www.korpipaja.fi

Joensuulainen tuotantoyhtiö, toimii tarvittaessa ympäri Suomea. Pitkän linjan kokemus erilaisista TV-tuotannoista.

Mainostoimisto Ideaomena

www.ideaomena.fi

Joensuulainen videotuotanto- ja mainostoimisto. Monipuolinen ja tehokas kumppani.

Pitkospuu Productions

pitkospuu.fi

Joensuulainen videotuotantoja tekevä markkinointitoimisto, jonka videoiden tavoitteena on tuloksellisuus.

Opas videotuotannon ostamiseen

Lataa 14-sivuinen PDF-opas videotuotannon ostamiseen.

Oppaassa videotuotantojen ostamiseen käsitellään seuraavia aiheita;

 • mitä videotuotannot ovat
 • kenelle videotuotannot sopivat,
 • missä videotuotantoja voidaan hyödyntää,
 • kuinka valita videotuottaja,
 • mistä videotuotannon hinta koostuu,
 • mikä on tyyppillinen videotuotannon aikataulu sekä
 • mitä sinun tulee huomioda ennen videotuotannon ostamista.
Kirjoittaja: Matti Ruuska

Kirjoittaja: Matti Ruuska

Julkaistu: 4.11.2020

Matti Ruuska (BBA) on markkinoinnin ammattilainen, jolla on kokemusta varsinkin erilaisista digitaalisen markkinoinnin strategioista, tekniikoista ja menetelmistä. Hän on toiminut alalla vuodesta 2007 lähtien tehden projekteja aina suomalaisista PK-yrityksistä kansainvälisiin pörssiyhtiöihin saakka.

Jatka lukemista…

Myynnin ja markkinoinnin tehokas yhteistyö

Myynti ja markkinointi muodostavat yhdessä toimiessaan tehokkaan koneiston, mutta erillään ollessaan ponnistelut menevät hukkaan. Tärkein etu myynnin ja markkinoinnin yhdistämisessä on asiakkaan...

Verkkosivualustat vertailussa

Mitä alustaa sinun pitäisi käyttää? Tässä on blogi, jossa käsitellään kolmen suositun alustan etuja, niiden käyttöä sekä yleisesti verkkosivustojen rakennusprosessia. WordPress, Drupal sekä...

Mitä tarkoittaa konversio?

Tässä artikkelissa käsitellään konversiota markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Konversio on digitaalisen markkinoinnin mittayksikkö. Vaikka konversioaste saattaa olla yksi vaikuttavimmista...