Brändin tunnettuuden mittaaminen

Brändin tunnettuuden mittaaminen

Mitä on tunnettuus? Tunnettuus tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, kuinka hyvin brändisi/yrityksesi/tuotteesi tunnetaan sen kohderyhmässä. Se kertoo nimen muistamisesta ja tietoisuudesta, missä tuote- tai palvelukategoriassa brändi toimii.

Mihin tarpeeseen tunnettuuden mittaaminen tuo ratkaisun?

Monikanavainen viestintä ja sen mittaaminen on ensimmäinen askel kokonaisvaltaisen brändityön mittaamiseen. Kuinka mitata esimerkiksi Helsingin etusivujutun merkitystä? Digitaalisien markkinointitoimenpiteiden mittaaminen on suhteellisen helppoa. Mittareina voidaan käyttää esimerkiksi verkkokauppamyyntiä. kun siirrytään markkinoinnissa perinteisen median puolelle kuten sanomalehti ja infotaulu -mainontaan, on kattavuudet aina suurin piirtein tiedossa mutta vaikuttavuus riippuu niin mainoksien laadusta, kuin myös kohderyhmän vastaanottavuudesta.

Tunnettuus- ja mainetutkimus on käytännössä ainoa faktapohjainen tapa mitata brändin tunnettuutta. Edelleen kuvitellaan usein, että näyttökerrat yksittäisillä kampanjoilla olisivat jotenkin relevantteja brändin tunnettuuden kanssa. Toki mainonta ja kampanjat lisäävät tunnettuutta ja myyntiä oikein tehtynä ja kohdennettuna mutta eivät ole suoraan relevantteja tunnettuuden mittaamiseen.

Brändin tunnettuuden mittaaminen mahdollistaa esimerkiksi verkkokaupoille markkinoinnin suunnittelun toteuttamisen sekä budjetoinnin ns. brändimarkkinoinnille, jolla ei välttämättä ole suoraa korrelaatiota myyntiin lyhyellä tähtäimellä. Verkkokaupan markkinoinnin tavoitteiden määrittelystä SMART-menetelmällä voit lukea kattavasta artikkelistamme.

Anonyymi kysely sopivalle otannalle kohderyhmästä

Lukuisat palveluntarjoajat tekevät kyselymittauksia niin tietylle osalle kohderyhmästä, kuin myös laajemmalla valtakunnalliselle yleisölle. Tutkimus räätälöidään aina yrityksen tai organisaation oman strategian mukaiseksi kokonaisuudeksi.

Kyselytutkimuksella saadaan lahjomaton kuva brändin tilasta, kehityksestä, mahdollisista viestinnällisistä uhkatekijöistä kuten myös vahvuuksista. Kyselytutkimuksella saadaan myös ajantasainen kuva esimerkiksi yrityksen asiakaspalveluiden tilasta, mikäli kyseessä on B2C brändi ja kysely räätälöidään koskemaan oletuksella olemassa oleville asiakkaille.

  • Tunnettuuden mittaaminen auttaa parhaimmillaan yritystä ja organisaatiota kehittämään ja skaalaamaan omaa viestintää kokonaiskuvassa ja ymmärtämään, mihin viestinnällisiin toimenpiteisiin kannattaa panostaa ja mistä luopua.

Brändin tunnettuuden monipuolinen mittaaminen on työkalu koko yritykselle

Parhaimmillaan tuloksia oikein analysoimalla saadaan vaikuttava työkalu koko organisaation käyttöön, erityisesti organisaation markkinoinnin ja viestinnän käyttöön. Kokonaiskuvassa nähdään, kuinka brändi sijoittuu markkinoille kilpailijoiden kanssa, onko brändin mielikuva tavoitteiden mukainen, mitkä ovat suurimpia vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa kilpailijoihin ja miten toimintaa voidaan jatkossa kehittää.

Kuinka tiedonkerääminen brändistä käytännössä tapahtuu?

Tiedonkeruu tapa riippuu aina kohderyhmästä. Toiset tavoitetaan parhaiten tekstiviestillä, kun taas toiset sähköpostilla. Osa meistä avaa mieluiten kirjekuoren, kun taas osa vastaa mieluummin puheluihin. Tärkeintä tiedon keräämisessä on kontaktinluominen kohderyhmän kanssa ja sitä myötä tiedon kerääminen laadukkaasti ja tietoturvallisesti.

  • Usein kyselyt toteutetaan myös monikanavaisesti, jolloin saadaan laskettua keskiarvoja eri kanavien avulla kerätyistä tuloksista ja näin luoda tarkempi kokonaiskuva.

Miksi brändin rakentaminen kannattaa?

Vaikka tuotteet, teknologiat ja palvelut vanhenevat, vahvimmat brändit mukautuvat ja kehittyvät. Tunnettuustutkimusta voidaankin käyttää esimerkiksi vuositasolla mittaamaan tehtyjen toimintojen vaikutusta ja suunnittelemaan seuraavia toimia. Vahva brändi ja maine toimivat indikaattorina asiakkaille, luoden luottamusta ja vakuuttavuutta ja näin olleen vahvistavat mahdollista ostopäätöstä osana ostamisen polkua.

Ihminen ei niinkään muodosta tunnesidettä yksittäistä tuotetta tai palvelua kohtaan, vaan haluamme olla uskollisia brändeille.

Mainostoimisto_Joensuu_Pitkospuu_Marko

Marko Leminen
Retkenjohtaja

0440919039
marko@pitkospuu.fi

Piditkö lukemastasi? Jatka lukemista. 👇

Millaista on tulla harjoittelijaksi markkinointitoimistoon?

Myöhässä ekasta aamupalaverista ensimmäisenä päivänä. Se tais olla sitten siinä. Enhän mä ikinä myöhästy. MILLAISET ENNAKKOLUULOT JA MITEN PÄÄDYIN HARJOITTELIJAKSI NIMENOMAAN MARKKINOINTITOIMISTOON? Miksi halusin markkinointitoimistoon ja erityisesti Pitkospuulle harjoittelijaksi? Syy oli sellaisen ammattitaidon kehittäminen, joka ei ole helppoa...

Digitaalinen asiakaspolku

Digitaalinen asiakaspolku

Mikä on digitaalinen asiakaspolku Digitaalinen asiakaspolku tarkoittaa ostajan tapaa olla vaikutuksessa yrityksen kanssa. Kyllä luit oikein, ostajan tapaa. Yrityksen tapa määritellä ja lokeroida ostajan toiminta on tullut päätökseen ja asiakkaat toimivatkin 2020-luvulla juuri siinä kanavassa, missä haluavat. Menestyäkseen modernissa...

Mikä on markkinoinnin vuosikello?

Mikä on markkinoinnin vuosikello?

Markkinoinnin vuosikello jalkauttaa markkinointisuunnitelman toimenpiteet Markkinoinnin vuosikellolla tarkoitetaan yleisesti markkinointisuunnitelman jalkautusta tietylle aikajänteelle. Yleisesti on suositeltavaa luoda seuraavalle vuodelle markkinoinnin ja viestinnän pääkohdat, sen jälkeen jakaa toiminta kvartaalisiin tavoitteisiin ja sitä mukaa...

Mikä mainostoimisto Joensuusta sopii sinulle? – Listasimme parhaat!

Mikä mainostoimisto Joensuusta sopii sinulle? – Listasimme parhaat!

Joensuun mainostoimistot - listasimme 8 parasta.   Joensuusta ponnistaa monta erilaista, omilla vahvuuksillaan olevaa mainostoimistoa. Osa palvelee asiakkaita paikallisesti ja osa valtakunnallisesti. Löytyypä muutamalta toimistolta myös kansainvälistä brändiosaamista. Ajatellen koko Suomen markkinointikenttää, asiat ovat täällä Itä-Suomessa...

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää verkkokaupan markkinoinnista

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää verkkokaupan markkinoinnista

Suunnitellessasi verkkokaupan markkinointia kanavien, menetelmien sekä strategian osalta tulee sinun vastata tähän kysymykseen: Mitä on verkkokaupan markkinointi? Tämä artikkeli selittää kattavasti keskeiset asiat verkkokaupan markkinoinnista ja vastaa kysymykseen, mitä on verkkokaupan markkinointi? Mitä on verkkokaupan markkinointi? Kaikessa...

Verkkokauppasi terveydentila?