Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää verkkokaupan markkinoinnista

Suunnitellessasi verkkokaupan markkinointia kanavien, menetelmien sekä strategian osalta tulee sinun vastata tähän kysymykseen: Mitä on verkkokaupan markkinointi? Tämä artikkeli selittää kattavasti keskeiset asiat verkkokaupan markkinoinnista ja vastaa kysymykseen, mitä on verkkokaupan markkinointi?

Mitä on verkkokaupan markkinointi?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan verkkokaupan markkinointi on sarja erilaisia toimintoja, joilla tuodaan esille tarjottua tuotetta, brändiä tai ideologiaa potentiaalisille asiakkaille. Markkinoinnin tehtävänä on tuoda julki oikeiden ihmisten esille yrityksen tarjoamaa tuotetta tai palvelua. Oikeilla ihmisillä tarkoitetaan asiasta tai tuotteesta potentiaalisesti kiinnostuneita henkilöitä. Esimerkiksi jos yritys myy elektroniikkaa ja tarjoaa opasta, kuinka tuotteella tehdään jotakin, se sisällytetään verkkokaupan markkinointiin, koska asiakas haluaa oppia lisää etsimistään tuotteista.

Usein verkkokaupan markkinointia mielletään sisältömarkkinoinniksi, jota terminä käytetään kuvaamaan tiedon tai sisällön jakelua näkyville eri markkinointikanaviin. Sisällöt voivat olla osana verkkosivuja, tuotetietoisuutta tai palveluita, mutta sisältömarkkinointi voi lisäksi käsitellä tuotteiden ja palveluiden hankkimista, mainostamista tai esimerkiksi jakelua. Verkkokaupan markkinointi ei kuitenkaan ole yhtä kuin sisältömarkkinointi, vaan markkinointi kokonaisuudessa muodostuu useista eri markkinoinnin, myynnin sekä asiakaspalvelun osa-alueista, joissa asiakas on tekemisen keskiössä.

Verkkokaupan markkinointi ei ole helppo tai yksinkertainen tehtävä, varsinkaan aloittelijoille. Kuitenkin, jos sinulla on mahdollisuus työskennellä ammattilaisen kanssa liittyen esimerkiksi markkinoinnin tai verkkokaupan toiminnollisuuksien kuten ulkoasun luotiin voi siitä olla apua.

Miksi verkkokaupan markkinointi on tärkeää?

Markkinoinnin työkalujen ja toimintojen määrittely aloitetaan määrittelemällä verkkokaupan liiketoiminnalliset tavoitteet. Tavoitteita voidaan määritellä yksinkertaisesti käyttämällä SMART-menetelmää. Tavoitteet puolestaan ohjaavat esimerkiksi käytettävää budjettia, joka voi tarjota mahdollisuuksia, mutta toimia myös rajoittavana. SMART tavoitteen tarkoituksena on tarkastella tavoitetta erilaisin ehdoin, joita ovat;

SMART-kaavan kuvaus visuaalisesti

 • S = Specific, yksityiskohtainen, hyvin määritelty tavoite. Tavoite täyttää ehdon, miksi se on tärkeää.
 • M = Measurable, mitattava, tavoite on mitattavissa jollain mittarilla.
 • A = Attainable, saavutettavissa, vaikka tavoite on korkea, tulee sen silti olla saavutettavissa ja mahdollinen.
 • R = Relevant, merkityksellinen, Onko tavoite liiketoiminnan kannalta relevantti, auttaako se meitä eteenpäin?
 • T = Time-bound, aikaan sidottu, millainen on tavoitteelle määritelty aikataulu?

Esimerkkejä SMART-ehdon täyttävistä tavoitteista;
”Kasvatamme tuotemyynnin lisämyyntiä verkossa seuraavan kvartaalin aikana 10%, joka mahdollistaa uuden palvelun tuotekehityksen.” tai ”Tavoittelemme seuraavaan asiakastyytyväisyysmittaukseen NPS-tuloksen nousua 1,5 pisteellä.”

Markkinoimalla online-kauppaa varmistetaan kauppaan tuleva liikenne, eli kävijät eri kanavista, joka mahdollistaa yrityksen liiketoiminnallisien tavoitteiden täyttymisen. Verkkokaupalla ilman maksavia asiakkaita ei tee mitään. Ostaminen ei muodostu itsestään ja on hyvinkin vaihteleva prosessi, jonka verkkokauppa joutuu kartoittamaan asiakasta ajatellen.

Verkkokaupan mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat

Lähtökohtaisesti liiketoiminta verkossa eroaa perinteisestä kivijalka- tai asiakaskohtaamisesta skaalattavuudellaan. Yksi asiakaskohtaaminen verkossa voi kestää yhtä kauan kuin kasvotusten, mutta asiakas asioi palvelimien kanssa ihmisen sijaan. Tietokone palvelee asiakkaita aika, paikka ja määräriippumattomasti, joten mahdollisuudet myynnin kasvattamiseen ovat käytännössä rajattomat. Erilaisia menestystarinoita verkossa tehdystä kaupasta on lukemattomia. Teknisesti erinomainen verkkokauppakaan ei menesty ilman hyvin suunniteltua, toimivaa markkinointia.

Verkkokauppojen liikenteestä (KPI2019) muodostuu 43% orgaanisien hakukonehakujen (kuten Googlen) kautta, joten hakukoneiden merkitys osana verkkokaupan menestystä on keskeistä. Sivustolle hankittavan liikenteen ja myynnin korrelaatio ei kuitenkaan ole yhden suhde yhteen, vaan suuri osa myynnistä muodostuu muista kanavista, kuten mainoksista. Hakukoneoptimoinnilla (SEO) tarkoitetaan verkkosivuston näkyvyyden luomista hakukoneille tärkeänä osana vaikuttavaa markkinointisuunnitelmaa. Käyttämällä hyvin suunniteltuja avainsanoja sekä varmistamalla sivun käytettävyys rakennetaan luotettavuutta ja rohkaistaan asiakasta tekemään ostopäätös.

Aloita verkkokaupan markkinoinnin suunnittelu avainsanatutkimuksella

Avainsanatutkimus on ehdottoman tärkeää aloittaessa markkinoinnin suunnittelu verkossa. Lähtökohtaisesti ihmiset hakevat hakukoneesta ratkaisua ongelmaansa: Esimerkiksi lenkkeilijä voi etsiä itselleen tapaa mitata sykettä juoksun aikana, ja kokee mielekkääksi ajatukseksi etsiä ranteesta sykettä mittaavaa kelloa. Tässä vaiheessa ostamista olemme hyvin alussa, eikä asiakas välttämättä tiedä, millä hakusanalla etsiä tuotetta tai palvelua hakukoneesta.

Pohdi seuraavaa: Tuotteesi ollessa juoksukenkä, joka mittaa sykkeen. Kuinka myyt kenkääsi, kun kukaan ei tiedä tästä mahdollisuudesta?

Avainsanatutkimuksen tehtävänä on kartoittaa potentiaaliset hakusanat ja -lausekkeet, joita potentiaalinen asiakas hakee verkosta. Asiakas kirjoittaa hakukoneeseen hyvin todennäköisesti eri hakusanan, kuin millä itse markkinoit tuotetta tai palvelua, joten on olennaista, että tiedät millä sanoilla ja lauseilla voit saada liikennettä sivuillesi. Avainsanoja ja -lausekkeita voi olla verkkokaupalla useita kymmeniä jo pelkästään yhdelle tuotteelle, joten on tärkeää, että tiedät mitä sanamuotoja käytetään hauissa.

Avainsanatutkimuksen voit tehdä verkkokaupalle helposti itse:

Avainsanat: Kuinka tehdä avainsanatutkimus osana hakukoneoptimointia?

Markkinointisisältöjen rakentaminen avainsanakeskeisesti

Sisällöt, tuotekuvaukset ja muut asiakasta hyödyttävät materiaalit mahdollistavat avainsanatutkimuksen jalkauttamisen verkkoon. Online-kaupan tuotekortti tai -sivu on paikka, jossa vastataan hakukoneiden kautta ihmisen maailmassa oleviin keskeisiin kysymyksiin, kuten: Millainen tuote tai palvelu on minulle sopiva?

Tuotesivuista on lukematon määrä hyviä ja huonoja esimerkkejä eri verkkokaupoissa. Nyrkkisääntönä voitaisiin kuitenkin pitää, että potentiaaliselle verkkokaupan asiakkaalle ei jää kysyttävää tuotteesta ja jos kysyttävää on, on tuotesivulla kerrottu kuinka kysymyksen voi esittää. Verkkokaupan tuotesivu ei ole yhtä kuin tuotearvostelu, mutta arvostelumaisista sisällöistä tulee nopeasti aidosti asiakasta palvelevia sekä samalla hakukoneoptimoituja sisältöjä.

Mitä sitten kirjoittaa tuotteesta teknisien tietojen lisäksi? -Lähtökohtaisesti tekninen tieto ei auta ketään ongelmassa vaan kertoo jonkin arvon, jonka perusteella ihminen päättelee sen tuottavan ratkaisun ongelmaansa.

Otetaan esimerkki: Kannettavan tietokoneen akku on kapasiteetiltaan 46W ja tekniikkana on Litiumpolymeeri. Entä jos viesti olisikin muotoiltu asiakaskeskeisesti: Uskomme siihen, että laadukkaan työn taustalla on iloiset, pelottomat ihmiset. Runsas 46W akku takaa auttamaan sinua pysymään tuottavana toimistossa sekä sen ulkopuolella, ilman pelkoa virran loppumisesta.

Varmista verkkokaupassa oikeanlainen tone-of-voice, eli viestin äänensävy ajatellen asiakasryhmääsi. Suomen parhaita esimerkkejä asiakaslähtöisestä tuotesivujen kirjoittamisesta lienee Varusteleka, jonka kekseliäät sekä hauskat tuotetiedot ja -esittelyt hivelevät verkkokaupassa vierailevan kävijän silmää sekä aivonystyröitä niin, että tuoteinfon lukeminen on oikeasti mielekästä.

Kuinka valita verkkokaupan markkinointikanavat?

Verkkokaupan markkinoinnissa, kuten markkinoinnissa yleensäkin kanavavalinnat merkitsevät suuresti. Internetissä tapahtuva markkinointi oikein tehtynä mahdollistaa liikenteen lähteiden seuraamisen, joka puolestaan antaa tietoa päätöksentekoon. Tämän informaation pohjalta tiedetään esimerkiksi mitkä kanavat toimivat parhaiten liikenteen luomiseen, uudelleenmarkkinointiin tai ostojen tuottamiseen.

Yleisiä ohjeita ”mitä kanavaa kannattaa käyttää” tai ”mikä kanava tuottaa parhaiten verkkokaupalle” on, mutta niistä puuttuu usein ala- sekä asiakaskohtainen tieto. Kanavalinnat kannattaa tehdä asiakaslähtöisesti, eli perehtyä siihen missä asiakkaasi viettävät aikaansa, miten he haluavat vastaanottaa viestejä sekä millainen viesti toimii parhaiten. Riippuu siis täysin tuotteestasi sekä asiakkaistasi, mikä kanava on sopiva juuri sinulle.

Tässä lista 22 eri markkinointikanavasta ja -tekniikasta verkkokauppiaalle, josta kerätä lisää myyntiä.

 • Sisältömarkkinointi ja SEO
 • Sosiaalinen media
 • Sähköpostimarkkinointi
 • Hakusanamainonta
 • Mainonta pakkauksien mukana
 • Pop-up -ilmoitukset (exit intent)
 • Lisämyynti ja ristiin myynti
 • Chatbot
 • Facebook -sivut
 • Facebook -ryhmät
 • Facebook -mainokset
 • Instagram -mainokset

 • Näytepakkaukset ja kylkiäiset
 • Vaikuttajat
 • Live videot
 • Google Business -kortti
 • YouTube kanava
 • LinkedIn -sivut
 • Vieras bloggaaminen
 • Podcastit
 • Uudelleenmarkkinointi
 • Push notitificaatiot

Mitkä kanavat tuottavat verkkokauppaan liikennettä ja myyntiä?

Kanavalinnat ja markkinointitekniikat voivat vaihdella suuresti eri kauppojen, asiakkaiden ja ympäristöjen välillä, tutkitaan verkkokauppojen kannattavuutta kanavakohtaisesti globaalisti. Vaikka verkkokauppojen myynnistä (KPI2019) syntyy 38% orgaanisien hakukonehakujen kautta muiden kanavien merkitystä osana ostamista ei voi olla huomiomatta.

Verkkokauppojen myynnin lähteet kanavakohtaisesti yleisesti

 • Sisältömarkkinointi ja SEO, 33%
 • Hakusanamainonta, 28%
 • Suora liikenne, 19%
 • Sähköpostimarkkinointi, 5%
 • Sosiaalinen media, 5%
 • Display-mainonta, 1%
 • Suositukset ja linkit, 9%
 • Muut, alle 1%

Peruspilarit verkkokaupan markkinointiin – SEO, Google Ads, Facebook (ja muut somet)

Verkkokauppojen liikenteen sekä myynnin muodostuessa keskimäärin suurimmalta osin sisältömarkkinointiin, hakusanamainontaan, sosiaaliseen mediaan, affiete-linkkeihin ja verkostoihin sekä sähköpostimarkkinointiin, tulisi näiden kanavien muodostaa verkkokaupan markkinoinnin perusta. Pitkäaikaisia tuloksia tuoviin kanaviin (SEO, affiliete sekä sähköpostit) panostamalla luodaan vaikuttavuutta isossa kuvassa ja puolestaan nopeita myyntivoittoja voidaan hakea eri mainosmuodoilla niille luontaisista kanavista, kuten Google Adsista ja sosiaalisesta mediasta.

Perinteinen AIDA-malli (Awareness, Interest, Desire, Action) toimii myös verkossa kaikissa ostamisen vaiheissa. Asiakkaalle voidaan kertoa verkossa yrityksen olemassaolosta (A). Asiakkaan mielenkiinto voidaan herättää johonkin tuotteeseen tai palveluun (I). Asiakasta mielenkiintoa voidaan lisätä tai asiakasta voidaan houkutella myytäviin tuotteiseen tai palveluihin (D) ja asiakas voidaan saada myös tekemään esimerkiksi ostopäätös (A).

Moderni tapa markkinoida verkossa mukailee perinteistä AIDA-mallia, jota kutsutaan funneliksi. Funnelin myynti perustuu siihen, että asiakkaalle tarjotaan jotain hyödyllistä, joka sitoo asiakkaan mielenkiinnon tarjoajaan. Esimerkiksi voit tarjota asiakkaalle oppaita, check-listoja, e-kirjan tai muuta mielenkiintoa herättävää sisältöä vaihtokaupassa esimerkiksi sähköpostiosoitetta vastaan. Tavoitteena on saada asiakas kiinnostumaan toiminnastasi ja houkutella asiakas tuotteen luo vrt. perinteinen tuodaan tuote asiakkaan luo. Ja sittemmin hyödyntää sähköpostiosoitetta esimerkiksi tarjoamalla lisää vastaavaa sisältöä sekä tarjouksia palveluista.

Mitä on verkkokaupan SEO, eli hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi on verkkosivustolla sekä verkkosivuston ulkopuolella tehtäviä toimintoja, joiden tehtävänä on saada sivusto listautumaan hakukonehakuihin mahdollisimman ylös halutuilla hakusanoilla tai hakulausekkeilla eli avainsanoilla.

Sivuston sisäiset toimet voi jakaa kahteen isoon kategoriaan, joita ovat sisällöntuotto eli esimerkiksi tekstin, kuvien ja kaavioiden tuottamista joiden tehtävänä on vastata mahdollisimman hyvin hakukoneeseen tehtyyn kyselyyn sekä sivun tekninen optimointi.

Sivuston ulkopuolinen hakukoneoptimointi tarkoittaa luotettavuuden rakentamista sivustolle, brändille sekä toteutetuille sisällöille. Näitä toimia ovat esimerkiksi perinteinen PR, mutta myös modernimmat tekniikat kuten sosiaalisen median maininnat sekä erilaiset viittaukset sisältöön. Google arvottaa sivustot ns. PageRank-arvon mukaan, johon vaikuttaa kokonaisuudessa yli 200 eri muuttujaa, joita päivitetään jatkuvasti.

Hakukoneoptimointia ei mielletä usein mainontana tai markkinointikanavana, vaikka siihen voidaan vaikuttaa. Hyvin tehty hakukoneoptimointi takaa pitkäaikaisen laadukkaan liikenteen sivustolle, etkä maksa klikkauksista tai näyttökerroista. Tätä liikennettä sanotaan orgaaniseksi eli luonnolliseksi liikenteeksi verkkokauppaan. Orgraanisen liikenteen muodostaessa suurimman osan liikenteestä sekä myynnistä verkkokaupasta, tulisi sen olla luonnollisesti eniten panostettu osa-alue osana verkkokaupan markkinointia. Valitettavan harvoin näin kuitenkin on, ja markkinoinnilla haetaan nopeita voittoja pitkäaikaisien tasaisien tuloksien hakemisen sijaan. Hakukoneoptimoinnin omaan verkkokauppaan voit aloittaa periaatteessa itse, eikä aloittaminen vaadi paljoa tietopääomaa.

Resursseja hakukoneoptimoinnin aloittamiseksi:

Mitä on Google -mainonta, eli PPC, SEM tai hakusanamainonta?

Googlen Ads -palvelu on Googlen tapa myydä sinulle mainostilaa ohittaen orgaaniset hakutulokset. Google tarjoaa useita eri mainosmuotoja markkinoijalle ja erilaisia mainosmuotoja tulee markkinoille jatkuvasti lisää. Jos verkkokauppasi ei vielä sijoitu haluamillasi hakusanoilla orgaanisiin Google-hakuihin, on hakusanamainonta oikeastaan ainoa tapa saada osa tästä liikenteestä omaan verkkokauppaan. Tällaisiin hakuihin Google tarjoaa perinteistä SEM (Search Engine Marketing) eli hakusanamainosta. Mainonta hakukoneessa perustuu PPC eli Pay-per-click (maksa klikkauksista) -malliin, jossa mainostilaa huutokaupataan eri mainostajien kesken. Mainoksen hinta määräytyy siis periaatteessa mainostajien määrän mukaan eri avainsanoille tai -lauseille.

Google-mainonnalla voi saada aikaan erinomaisia tuloksia, vaikka konversio (tässä tapauksessa osto) mainonnasta liikkuu tyypillisesti 1-2 prosentin välillä. Hakusanamainonta on tehokas kanava vastata omalla tarjoamallaan hakukonehakuihin ja yleensä se onkin yksi tehokkaimmista tavoista aloittaa suora markkinointi potentiaalisille asiakkaille.

Pay-per-click (PPC) mainontaan liittyy yleinen illuusio, kun ostetulla mainostilalla markkinoija ei saa käteensä mitään konkreettista, toisin kuten esimerkiksi perinteisessä printtimainonnassa. Mainostilaa voi olla vaikea perustella itselleen markkinoijan näkökulmasta: onko tässä järkeä, kun mitään pysyvää ei jää? Tähän ajatusmaailmaan vastaamaan paras lääke on analytiikka, jolla mainonnan tehon voi tulkita sekä mainontaa kehittää.

Google-mainonnan kehittäminen on suunnittelutyön ja avainsana-analyysin lisäksi jatkuvaa testaamista, jota nimetään yleisesti A/B-testaukseksi. A/B-testaus tarkoittaa mainokseen (tai mainostettavaan yleisöön) tehtäviä pieniä muutoksia, joiden vaikutusta mitataan lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi mainostekstien A/B-testausta voi toteuttaa muuttamalla mainoksien sanamuotoja, lauserakennetta ja linkkejä. Testausjakson jälkeen tulkitaan analytiikasta, mikä mainos on toiminut parhaiten. Sama testausmalli pätee kaikkeen PPC-mainontaan, kuten Facebook, Instagram sekä erilaisiin Display-mainoksiin.

Esimerkiksi Google-mainontaa kehittämällä saavutimme suomalaista koiran kuivaruokaa valmistavalle yritykselle yksittäiselle mainoskampanjalle 486 kertaisen (4860%) mainostuoton.

Verkkokaupan mainonnan tuotto lasketaan yksinkertaisella kaavalla:
(Hankittu lisämyynti € – sijoitettu pääoma €) ÷ sijoitettu pääoma € × 100 = ROI (%)

Aloittaaksesi Google-mainontaa sinun tulisi perehtyä ainakin:

 • Tilin perustamiseen ja analytiikan liittämiseen
 • Tapaan tulkita tuloksia, kustannuksia sekä toimintaperiaatteita
 • Mainostekstien luontiin
 • Avainsanojen eri kohdennustekniikoihin
 • Hinnoittelustrategioihin
 • Mainoslaajennuksien käyttöön sekä eri sijoitteluihin
 • Kohdennustekniikoihin (demograafinen, psykograafinen, maantieteellinen sekä uudelleenmainonta tunnistetulle yleisölle)

Resursseja Google-mainonnan aloittamiseksi

Mitä on Facebook -mainonta?

Facebook-mainonta ja Facebookissa tehtävät julkaisut (lue: sometus) ovat kaksi eri asiaa. Mainostamisella tarkoitetaan Facebookin mainostyökalun kautta tehtyjä maksettuja mainoksia Facebookin tai yhteistyökumppaneiden kanaviin. Sometus tarkoittaa orgaaniselle yleisölle tehtäviä julkaisuja (kuten oman Facebook-sivun julkaisut), joiden näytöistä ei tarvitse maksaa.

Facebookin mainokset ostetaan huutokaupalla. Mainosten hinnat alkavat yhdestä sentistä ja samaa yleisöä tavoiteltava maksaa mainosnäytöstä periaatteessa aina 1 sentin aiemman päälle. Mitä enemmän mainostajia samalle yleisölle on, sitä kalliimpaa mainostus on. Käytännössä Suomessa liikutaan (riippuen toimialasta) 0,3€ ja 1,5€ välillä per mainoksen klikkaus.

Facebookilta voidaan ostaa mainostilaa mainoksien näyttöihin, klikkauksiin, tykkäyksiin (sivulle) sekä kerätä sähköposteja ja muita tietoja. Lisäksi voidaan ostaa konversioita sekä esimerkiksi sovellusten asennuksia. Mainostajana maksat kuitenkin aina (periaatteessa) tavoitettujen ihmisten mukaan, vaikka Facebook laskee käytetyn mainosbudjetin tavoitteen mukaan.

Miksi tekisit Facebook -mainontaa verkkokaupalle?

Facebook-mainonnalla voidaan saada aikaan verkkokaupassa ns. nopeita voittoja, eli esimerkiksi suoraa myyntiä uudelle asiakasryhmälle. Vaikka mainostaminen ja mainosten tekeminen kulkee osittain käsikädessä brändimarkkinoinnin kanssa, ei maksettujen mainosten kannalta sillä onko sivullasi 100 vai 10000 seuraajaa ole merkitystä.

Facebook-mainonta ei rajoitu pelkästään Facebookin somealustalle, vaan samalla työkalulla voit ostaa mainostilaa esimerkiksi Instagramiin, Messengeriin sekä Audience -verkkoon, johon mm. TikTok kuuluu.

Miten aloitat Facebook-mainonnan – Facebook Business Manager

Facebook-mainonnan voit aloittaa luomalla yrityksellesi Business Manager-tilin osoitteessa business.facebook.com. Täytä tiedot huolellisesti sekä anna tarvittavat oikeudet oikeille ihmisille mainostiliin sekä eri sivuille pääsyyn. Business Managerista voit myös antaa kumppanioikeuksia esimerkiksi mainos- ja markkinointitoimistoille.

Mainosten hallinta toimii neljässä tasossa: Yleiskatsaus – Kampanjat – Mainosjoukko – Mainokset.

Yleiskatsaus pitää sisällään tilin yleiset tiedot, kuten käytetyn mainosbudjetin, klikkaukset, liikenteen ja tulokset. Voit vertailla yleiskatsauksella tapahtumia eri ajanjaksoihin sekä toimintoihin.

Facebook mainonnan kampanjataso – mainostyypit ja tavoitteet

Kampanjat taso on mainosten hallinnoinnin ensimmäinen sivu. Tässä määritellet ja luot käytettävät mainoskampanjat. Mainoskampanjat listautuvat Business Manageriin taulukkomaisena näkymänä, josta näet kampanjoiden tehokkuuden sekä muita avaintietoja samalla sivulla. Voit lisätä näkymään omia mittareita taulukon oikeasta laidasta löytyvästä (+) -painikkeesta.

Aloita kampanjoiden teko painamalla [+LUO] -painiketta: Mainonnan tyypit ja tavoitteet tulevat oman yrityksesi tavoitteista, jota sosiaalisella medialla haetaan. Facebook jakaa mainonnan tavoitteet kolmeen osaan.

Mainonnan tavoitteet:

 • Tunnettuus: Tavoitteena on hankkia tunnettuutta tuotteelle, palvelulle tai yritykselle.
 • Harkinta: Tavoitteena saada ihmiset ajattelemaan tuotettaisi tai palveluitasi ja hakemaan lisää tietoa näistä.
 • Konversio: Tavoitteena saada ihmiset tekemään osto, hankkimaan palvelu jne.

Ajattele tavoitteita Facebookissa portaina;

1. Tunnettuus – ihmiset tutustuvat yritykseesi.
2. Harkinta – ihminen muuttuu prospektiksi ja kiinnostuu palveluistasi.
3. Konversio – muuta prospekti asiakkaaksi kohdennetulla mainonnalla.

Tunnettuutta hakiessa Facebookilla on tarjolla kahta mainostyyppiä: Brändin tunnettuus sekä Kattavuus.

Brändin tunnettuus: Facebook tarkentaa mainontaa sellaiselle käyttäjille, jotka ovat sitoutuneet vastaavanlaiseen sisältöön. Kuvitellaan tilanne, jossa esimerkiksi yrityksesi on käsilaukkukauppa. Käyttäessä brändin tunnettuus mainostyyppiä Facebook näyttää mainoksia henkilöille, joka on samantapaisessa ”lokerossa”.

Kattavuus: Facebook etsii mahdollisimman suuren yleisön mainoksellesi, joka on suhteessa suuri sekä sitoutuva. Yleensä nämä tunnettuusmainokset ovat edullisimpia kuin muut mainostyypit, sillä Facebook palkitsee siitä että, henkilöä ei ole tarkoituksena ajaa ulos Facebookin alustalta vaan sitouttaa yrityksen kanavaan.

Facebookin harkintamainoksia on kuutta eri tyyppiä.

Liikenne, tarkoituksena on ajaa liikennettä sivuille tai blogiin tai myyntiputken alkupäähän. Facebook ajaa mainoksia sellaisille ihmisille, jotka todennäköisesti klikkaavat eteenpäin. Sopii esimerkiksi kylmän yleisön lämmittämiseen.

Sitoutuminen, tarkoituksena on sitouttaa yleisö julkaisuun, sivuun tai mainokseen. Tämä mainostyyppi on yleensä myös edullisempi, CPM on keskimäärin matalampi – sillä ajatuksena ei ole ajaa käyttäjää pois Facebookista. Sopii hyvin esimerkiksi kyselyihin: Valitse jotain 1, 2, 3 jne. Mainoksia ajetaan ihmisille, joilla on taipumuksena sitoutua julkaisuihin.

Sovellusasennukset, ideana on ohja ihminen asentamaan sovelluksesi esim. puhelimeen. Sovelluksia voi olla Google playssä, iTunesissä (iPhone+iPad), Windows-kauppa, Facebook-sovellus sekä Amazon appstore.

Videon näyttökerrat, video on tällä hetkellä iso juttu – erityisesti mobiilissa. Tämä tavoite sopii ihmisille, jotka katsovat todennäköisemmin videon loppuun asti. Jos sinulla on esimerkiksi normaalia pidempi, 2-5 minuuttinen video: Facebook ajaa mainosta kohderyhmälle, joka tavallisesti katsoo videoita enemmän.

Liidin luonti: Tämä eroaa hieman normaalista netissä toimivasta funnellista, (eli esim. Clickfunnels tai Clickpages) koska nämä liidit luodaan suoraan Facebookissa. Ja taas Facebook palkitsee edullisemmalla hinnalla verrattuna esim. konversiomainoksiin siitä, ettei Facebookin alustasta poistuta.

Viestit: Viestit sopivat eritysesti siihen, että kohdennetaan viestejä ihmisille suoraan Facebook-Messengerissä.

Konversiomainokset Facebookissa

Konversioiden tarkoituksena on ajaa asiakas yrityksen landing pagelle, tuotesivulle tai verkkokauppaan tekemään osto. Jotta konversiot toimivat mahdollisimman hyvin, pitää kohdesivuille olla asennettuna Facebook-pikseli.

Luettelomyynti on automaattisesti myyntiä katalogista, karusellimainos suoraan verkkokaupan tuotteista. Esimerkiksi tilanne, jossa verkkokaupassa tuotteen ostoskoriin lisännyt henkilö ei tee ostoa: voidaan tälle asiakkaalle kohdentaa mainontaa, jossa näkyy tuote, jonka asiakas jätti ostamatta ja kehottaa ostamaan tuote esim. ”Jäikö tuote kassalle?”.

Kaupassa käynnit – Voit ajaa ihmisiä verkosta suoraan myymälään. Sopii esimerkiksi yrityksille, joilla avautuu uusia toimipisteitä: ajat vanhat asiakkaat uuteen toimipisteeseen. Mainoksiin voidaan upottaa kartta, puhelinnumero, jne.

Mainosjoukot -taso Facebookissa

Facebookissa on maailmanlaajuisesti miljardeja käyttäjiä – Voit kohdentaa Facebook-mainokset haluamallesi kohderyhmälle käyttäen kohdentamista mainoksen luonnin yhteydessä mainosjoukot tasolla. Mainosjoukot tasolla määrittelet kampanjan alla toimivat mainosjoukot, joilla tarkoitetaan kohdennuksia (demograafiset, psykograafiset sekä toimintojen perusteella) että mainonnan jakelumuodot. Riippuen mainostyypistä, budjettia voi määritellä myös mainosjoukoille.

Aloitetaan mainoksen tekeminen luomalla kampanja. Valitse ”Luo+”. Valitse markkinointitavoitteesi, joka sopii mainoskampanjallesi. Käytetään esimerkkinä Liikennettä. Aloita nimeämällä kampanjasi. Kampanjat kannattaa nimetä lyhenteillä, jotta tiedät raportteja hakiessa – mistä kampanjasta on kyse. Esimerkiksi tähän tarkoitukseen kampanja voisi olla nimeltään PP Liikn 18+ JNS, joka tarkoittaisi Pitkospuu Productions, Liikennemainos, Kohderyhmän ikä 18+, Alue Joensuu. Käytä lyhenteitä varsinkin, jos teet paljon mainoksia.

Painettuasi jatka – Siirryt kampanjatasolta mainosjoukko-tasolle. Mainosjoukko-tasolla määritellään mainoksen kohdeyleisö, mainoksen sijoittelu, budjetti sekä aikataulut.

Jatka kohderyhmä kohtaan. Voit luoda uuden kohderyhmän tai käyttää tallennettua kohderyhmää. Jos tiedät kohderyhmän, ei sitä tarvitse luoda uudelleen jokainen kerta tehdessä markkinointia, vaan voit tallentaa kohderyhmät ja käyttää niitä useasti.

Mukautetut kohderyhmät kohdassa voit hakea tietoa kohderyhmästä erilaisista tietolähteistä kuten, asiakasrekisteristä, verkkosivustosi liikenteestä pikselillä, sovellustoiminnoilla, offline-toiminnoilla eli esimerkiksi puheluiden, vierailuiden jne. perusteella sekä julkaisuihin sitoutuneiden henkilöiden mukaan, josta saadaan vielä tarkemmin auki esim. videot, liidimainokset, koko näytön mainokset, Facebook- ja/tai Instagram-sivu tai tapahtuma.

Voit vapaasti joko sisällyttää tai sulkea yleisöä pois mukautettujen kohderyhmien mukaan. Seuraavana kohtana on Sijainnit. Voit käyttää maata, kaupunkia, maakuntaa jne. Yleisöä voi jälleen sisällyttää tai sulkea pois sijaintirajauksella. Valittaessa kaupungin voit laittaa säteen, jonka sisällä toiminto on käytössä. Voit myös tuoda valmiita alueita sijainteihin painamalla kartan alla olevaa ”Lisää sijainteja joukkona”. Aja listalle esim. kaupungit rivi kerallaan. Postinumerot eivät ainakaan tätä opasta tehdessä olleet saatavilla.

 • Määritä kohderyhmän ikä vapaasti 13-65+ väliltä.
 • Sukupuoli, mies/nainen/molemmat
 • Kieli kohtaan en laittaisi mitään, ellei halua kohdentaa mainontaa esimerkiksi jossain kaupungissa asuville tietynkielisille.
 • Tarkka kohdentaminen: Tässä voit etsiä esimerkiksi kohderyhmän demograafisia tietoja, kiinnostuksen kohteita sekä käyttäytymistä. Tarkan kohdentamisen voi tehdä myös sisällyttämisenä tai poissulkemisena. Voit myös tehdä ehtoja, kohteen pitää olla kiinnostunut tästä ja tästä, jne.
 • Yhteydet-kohdassa voit kohdentaa mainontaa sivuistasi, sovelluksestasi tai tapahtumistasi tykkääville/käyttäville tai vastanneille henkilöille, heidän kavereilleen, tai voit taas sulkea ihmisiä pois.
 • Voit tallentaa kohderyhmän myöhempää käyttöä varten ”Tallenna kohderyhmä”.

Mainoskanavat Facebookissa (Facebook, Instagram, Audience network)

Jatka mainoksesi tekemistä valitsemalla mainoksen Sijoittelut. En suosittele käytettäväksi automaattisia sijoitteluja – sillä Facebook ajaa tällöin mainostasi periaatteessa kaikkialla.

Valitse muokkaa sijoittelua:

 • Valitse laitetyyppi: Mobiili/pöytäkone
 • Alustat: Facebook, Instagram, Audience Network tai Messenger. Näet sivussa mainostyypin esikatselun viemällä kursorin mainoskanavan nimen päälle.
 • Tietyt mobiililaitteet ja käyttöjärjestelmät: Kaikki, vain Android-laitteet, Vain iOS-laitteet. Voit myös valita käyttöön näytön vain, kun käyttäjälle on Wifi käytössä.
 • Voit tehdä estolistoja, jolla voit poissulkea esim. Audience-verkkosivuja.
 • Voit poissulkea luokkia (kiistanalaisia yhteiskunnallisia ongelmia, aikuisille suunnattuja sivustoja, seuranhakusivustoja, uhkapelisivuja jne.)

Valitse budjetti ja aikataulu:

 • Voit valita päivittäisen budjetin tai kokonaisbudjetin, joka jakaa budjetin koko kampanjan ajalle tai ajaa mainosta, kunnes budjetti on käytetty. Facebookilla on tapana käyttää koko budjetti yleensä joka tapauksessa.
 • Facebookin algoritmi (vakiona) on hyvin kehittynyt ja osaa ajaa mainostasi hyvinkin kustannustehokkaasti, mutta: Varmistaisin silti, että mainoksen budjetti on menossa oikeaan suuntaan.

Yleensä mainoksille kannattaa valita päivittäinen budjetti, sillä se mahdollistaa mainoksen AB-testauksen. Aikatauluna suositellaan käytettäväksi lähes poikkeuksetta tästä ”päivästä alkaen”, mutta poikkeuksiakin toki on.

Mitä eroa sitten on budjetilla ja määrällä, jota käytät?

Budjetti on raja, jonka Facebook käyttää maksimissaan määrittämiesi rajojen mukaan. Kun mainosta on ajettu, näkyy raporteissa käytetty kustannus. Facebook saattaa siitä huolimatta ylittää päivittäisen budjetin, mutta ajaa viikkotasolla käytetyn kustannuksen kuitenkin asetettuun budjettiin.

Klikkaa näytä lisäasetukset:

 • Voit valita mainosten jakeluun optimoinnin. Tämän asetuksen tarkoituksena on näyttää mainostasi sellaisille ihmisille, joilla on taipumusta esimerkiksi ”Linkin klikkaukset”- klikkaamaan mainosta.
 • Optimoinnin tyypit vaihtelevat kampanjatavoitteittain. Facebook hakee jakelutyyppiä kustannus tehokkaimmalla ratkaisulla. – En yleensä muuta tätä asetusta.
 • Käytettäessä kokonaisbudjettia aikataululla voit määritellä päivät ja kellonajat, jolloin mainos näkyy.
 • Voit myös käyttää omaa tarjousstrategiaa mainoksiin määrittämällä tarjousrajan. Periaatteessa kerrot Facebookille, paljonko olet valmis maksamaan yhdestä mainostapahtumasta. Valittuasi tämän asetuksen, voit myös käyttää nopeutettua näyttötyyppiä, joka sopii hyvin välittömien tuloksien saamiseksi. Kuvittele esim. tilanne, että sinulla on webinaari alkamassa muutaman tunnin kuluttua, ja haluat mahdollisimman monta osallistujaa.

Aloita pienellä budjetilla ja tee useita versioita mainoksista, joista hyvin toimivat voit skaalata isommalle budjetille.

 • Valitse aikataulu, joko tästä päivästä eteenpäin tai alkamis- ja päättymispäivä sekä kellonajat. Aloitan usein kampanjat klo 12.01 eteenpäin, sillä sitten raportteihin tulee realistinen tieto päivittäin.
 • Lisäasetuksista saat auki mm. mainosten jakelun optimoinnin, tarjousstrategian, laskutusperusteet ja mainoksen aikataulut. Väittäisin, että saat parhaan tuloksen kampanjantyypin valinnalla, eikä näihin asetuksiin kannata kajota – ainakaan ilman perusteltua syytä. Voit toki tehdä esim. pienellä budjetilla kaksi samanlaista mainosta ja muuttaa asetusta, ja selvittää kumpi mainos tekee paremman tuloksen.
 • Viimeisenä kohtana on näyttötyyppi, joka on käytössä vain tarjousrajaa käytettäessä. Nopeutetun näyttötyypin tarkoituksena on ajaa mainostasi mahdollisimman paljon valitsemallesi kohderyhmälle.
 • Muista nimetä mainosjoukko, jotta voit ajaa raportteja ja tehdä muutoksia nimen perusteella nopeasti. Klikkaa alhaalta jatka.

Mainokset-taso Facebookissa

Nyt olet viimeisessä mainostasossa eli itse mainoksen luonnissa. Tässä tasossa valitaan mainoksen muoto, media ja sivu tai kohde, jonne mainoksen liikenne ajetaan. Mainostasolla määritellet, millaisia mainoksia mainosjoukolle näytetään. Tässä valitset mainosmuodon, mediasisällön, tekstit, linkit painikkeet ja niin edelleen. Voit myös käyttää mainoksissa esimerkiksi olemassa olevia Facebook- tai Instagram-julkaisuja, jota kutsutaan julkaisujen boostaamiseksi eli sponsoroinniksi.

Aloita valitsemalla mainoksen muoto:

 • Karuselli: Mainos, jossa on useita kuvia, videoita tai diaesityksiä
 • Yksittäinen kuva: Yksittäinen kuva
 • Yksittäinen video: Yksittäinen video
 • Diaesitys: Kuvista muodostuva videomainos, jossa on enintään 10 kuvaa
 • Kokoelma: Uusin mainostyyppi, jossa luot perussivun, jolle käyttäjä ajetaan mainosta klikattaessa.

Parhaat tulokset olemme saaneet yksittäisellä kuvalla ja videolla. Medioiden suositellut koot näkyvät mainoksen median valinnan yhteydessä, näitä suosituksia kannattaa noudattaa.

Facebook-mainonnan tärkeimmät elementit

Sanat mainoksissa ovat rajalliset, joten ole ytimekäs ja kerro asiakkaalle mitä tarjoat. Hyvässä mainoksessa on aina kolme elementtiä:

 • Logo/yrityksen tunnus, visuaalisesti miellyttävä kokonaisuus: media on huomiota herättävä
 • Tarjous: ”Näin saavutat ikuisen onnen”. ”Kaksinkertaista myyntisi”. ”Unohda jalkakivut.” jne.
 • CTA (Call-to-action), eli toimintokehote. Toimintokehoite: Lue lisää, osta nyt, tee jotain.

Mitä Facebook-mainos ei saa sisältää? -Maalaisjärjellä pääsee pitkälle

 • Kehottaminen seuraamaan, tykkäämään tai jakamaan.
 • Aseet, alkoholi alaikäisille, tupakointituotteet jne.
 • Mainoksen kuva ei saa sisältää liikaa tekstiä. Jos tekstiä on, mainokset tulee testata yksittäin testityökalulla: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
 • Facebookin tuotemerkkien mainitseminen, myös lyhenteet (FB, IG)

Kaikki mainokset tarkastetaan ennen niiden julkaisua, jos mainos ei mene läpi – Älä yritä väkisin, vaan tee uusi mainos huomioiden mainoskäytännöt. Kaikki mainoskäytännöt löytyvät: https://www.facebook.com/policies/ads

Verkkokaupan tärkeimmät markkinointikanavat – analytiikan merkitys

Ymmärtääksesi oman liiketoimintasi tärkeimmät markkinointi- ja myyntikanavat, jotka voivat poiketa hyvinkin paljon keskimääräisestä, ota käyttöön analytiikkatyökalu. Hyvällä analytiikkatyökalulla voit seurata liikenteen lähteitä ja myynnin (tai muiden konversioiden) muodostumista ensimmäisestä kosketuksesta ostotapahtumaan saakka. Näyttökerrat ja klikkaukset eivät lähtökohtaisesti kerro mitään onko markkinointi ollut toimivaa liiketoiminnallisesta näkökulmasta, vaan tulisi asioita mittaroida niillä mittareilla, jotka korreloivat suoraan tämän artikkelin alussa määritellyn SMART-kaavan mukaan tehtyjä merkityksellisiin tavoitteisiin.

Ihmiset toimivat jokainen omassa luotaisessa kanavassaan, eikä ole yhtä oikeaa tapaa tehdä markkinointia. Esimerkiksi yrityspäättäjä, jota tavoittelet myydäksesi vaatteita henkilöstölle voi viihtyä elokuviin liittyvien YouTube-videoiden parissa ja toisaalta nuori, jonka olettaisit tanssivan TikTokissa voi tavoittaa LinkedInistä. Suunnittele, mittaa, testaa ja aloita alusta. Markkinointikanavien käyttö elää ajan mukaan, käyttäjien sekä liiketoimintojen mukaan. Tämän takia on tärkeää toimia monikanavaisesti, eikä tyytyä siihen mikä toimii juuri nyt, vaan katsoa huomiseen.

Google Analytics on yksi yleisimmin käytetyistä analytiikkatyökaluista, jolla voit seurata näitä asioita. Google Analyticsin asentaminen verkkokaupan käyttöön on yksinkertainen prosessi. Löydät resursseja tähän liittyen:

Asiakkuuden- ja kokonaisuudenhallinta verkkokaupassa

Asiakkaan näkökulmasta verkkokauppa on yksinkertainen, helppo ja nopea tapa saada haluamansa erikoisetkin tuotteet. Mutta entä sitten kun asiat eivät menekään niin, kuin olisi odottanut? Tuotetta voi olla merkitty varastoon väärä saldo, ostaminen voi olla rikki maksukanavan päivityksen jälkeen tai paketti voi hukkua postissa. Jos onnistuit verkkokauppiaana hyvin, miten asiakas voi helposti ilmaista positiivisen kokemuksen? Kiinnostaako ylipäätään, mitä asiakkaat ajattelevat verkkokaupasta?

Asiakkuudenhallinta digitaalisesti muodostuu neljästä eri toimintoihin liittyvistä kokonaisuuksista, joita ovat asiakasrekisteri (esim. CRM), markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu.

Asiakasrekisterin tehtävä on pitää sinut ajan tasalla siitä, mitä toimintoja yksittäinen asiakas on tehnyt liittyen verkkokauppaasi. Onko asiakas tilannut tuotteita, ollut yhteydessä asiakaspalveluun tai haluatko itse olla asiakkaaseen yhteydessä tilauksen viivästyessä? Asiakasrekisteri pitää sisällään henkilötietoja, toimintoihin liittyviä tietoja sekä asiakaspalveluun liittyvän historian. Näin jokainen verkkokaupan työntekijä tietää – Missä tämän asiakkaan kanssa mennään ja miksi sekä miten asiasta tulisi asiakkaan kanssa keskustella.

Markkinoinnin tehtävänä asiakkuudenhallinnan näkökulmasta on valmistella asiakasta ostamaan. Tietoisuutta verkkokaupasta lisätään, tarjotaan informaatiota esimerkiksi tuotteista ja käytännöistä. Helpotetaan kynnystä vierailla kaupassa, ottaa yhteyttä ja tehdä tärkeitä valintoja, joista yksi voi olla ostotapahtuma verkkokaupassasi.

Myynnin tehtävänä on saada ostotapahtuma aikaan. Ostopäätöksen jälkeen ostamisen tulee olla nopeaa sekä yksinkertaista. Suurin osa verkkokaupoissa tehdyistä ostopäätöksistä kuitenkin jää syystä tai toisesta yleensä kesken. Myynnin kehittäminen, konversio-optimointi sekä ostoskorien pelastaminen voivat muuttaa huononkin verkkokaupan liiketoiminnallista suuntaa nopeasti erinomaiseen suuntaan.

Asiakaspalvelu – Se on kuningaslaji. Saatko yli 200 palvelupyyntöä kuukaudessa tai toistuvatko vastaavanlaiset viestit asiakaspalvelussa? Vastaako asiakaspalvelutiimi sähköpostin lisäksi puhelimeen, chattiin, kolmeen eri somekanavaan sekä ovien kolkutuksiin? Kuitenkin suositteleva asiakas on yksi suurimmasta voimavaroista markkinoinnin näkökulmasta ja negatiiviset kokemukset kulkeutuvat nopeasti kymmenien ihmisten tietoisuuteen. Tiketöinti, kanavien yhdistäminen ja kitkaton asiakastieto ovat onnistumisen avaimia.

Kuinka kehittää verkkokaupan markkinointia?

Verkkokaupan kehittäminen – kuten minkä tahansa kaupan kehittäminen, tulisi olla jatkuvaa. Jos ajattelet verkkokauppaa projektina suunnittelusta toimivaksi kaupaksi – jäät kehityksen jalkoihin. Rakenna verkkokauppa skaalautuvasta ympäristöstä, laajennettavista toiminnollisuuksista, kyvystä integroitua eri järjestelmiin ja mahdollisuudesta saada päivitykset nopeasti esimerkiksi eri tietoturva-asioista.

Mainostoimisto_Joensuu_Pitkospuu_Matti

Matti Ruuska
Leirinjohtaja

0401711045
matti@pitkospuu.fi

Haluatko keskustella kanssani verkkokaupan markkinoinnista? Varaa aika! ?

Kirjoittaja: Matti Ruuska

Kirjoittaja: Matti Ruuska

Julkaistu: 17.7.2020

Matti Ruuska (BBA) on markkinoinnin ammattilainen, jolla on kokemusta varsinkin erilaisista digitaalisen markkinoinnin strategioista, tekniikoista ja menetelmistä. Hän on toiminut alalla vuodesta 2007 lähtien tehden projekteja aina suomalaisista PK-yrityksistä kansainvälisiin pörssiyhtiöihin saakka.

Jatka lukemista…

Myynnin ja markkinoinnin tehokas yhteistyö

Myynti ja markkinointi muodostavat yhdessä toimiessaan tehokkaan koneiston, mutta erillään ollessaan ponnistelut menevät hukkaan. Tärkein etu myynnin ja markkinoinnin yhdistämisessä on asiakkaan...

Verkkosivualustat vertailussa

Mitä alustaa sinun pitäisi käyttää? Tässä on blogi, jossa käsitellään kolmen suositun alustan etuja, niiden käyttöä sekä yleisesti verkkosivustojen rakennusprosessia. WordPress, Drupal sekä...

Mitä tarkoittaa konversio?

Tässä artikkelissa käsitellään konversiota markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Konversio on digitaalisen markkinoinnin mittayksikkö. Vaikka konversioaste saattaa olla yksi vaikuttavimmista...