Markkinoinnin automaatiojärjestelmä – 5 konkreettista hyötyä

markkinoinnin automaatiojärjestelmä

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä tuo mukanaan lukuisia konkreettisia työkaluja ja hyötyjä yritysten myynnin, markkinoinnin sekä asiakaspalvelun kehittämiseen. Tehokas markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttö luo monessa tapauksessa selkeän kilpailuedun. Markkinoinnin automaatiosta on saatavilla paljon tietoa eri lähteistä, mutta mitä ovat ne konkreettisimmat hyödyt, joita saavutat? Markkinoinnin automaatiosta on puhuttu jo joitain vuosia, mutta edelleen monet yritykset ovat sitä mieltä, että markkinoinnin automaatiojärjestelmästä ei ole heille hyötyä.

Markkinoinnin automaatio ei ole enää pelkkä markkinointitoimistojen trendikäs myyntilause vaan konkreettista ja tehokasta liiketoiminnan kasvattamista. Ihmisten tietoisuuden lisääntyminen ja asiakkaan yksilöllinen palveleminen asiakkuuden kaikissa vaiheissa muodostavat yhdessä nykyaikaisen ja tehokkaan kombinaation johon vain markkinoinnin automaatio pystyy.

Tässä artikkelissa käydään läpi viisi tärkeintä yksittäistä osa aluetta, joilla markkinoinnin automaatio tehostaa liiketoimintaasi.

New call-to-action

Ajan säästö ja työn tehostaminen.            

Markkinoinnin automaatio on itsessään työkalu, joka tehostaa myynnin, markkinoinnin sekä asiakaspalvelun prosesseja ja automatisoi toistuvia prosesseja. Toistuvat markkinoinnin toimenpiteet, kuten verkkosivujen viestintä automatisoituu, myynnin prosesseista esimerkiksi liidien siirtyminen myyntiputkessa ja suoraan kontaktoitavaksi sekä asiakaspalvelun prosessit kuten chatti botit.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä siis automatisoi toistuvat prosessit säästäen manuaalista työtä, ihmisten resursseja ja siirtää asiakkaiden tarpeet ihmisten käsiteltäväksi vasta, kun se on tarpeellista.

Potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen.

Toimivat verkkosivut ja niiden muokkaaminen liidejä tuottavaksi koneistoksi on merkittävä osa tehokasta markkinoinnin automaatiota. Markkinoinnin automaatio tunnistaa verkkosivuilla vierailevat ihmiset ja kertoo mitä he siellä tekevät. Verkkosivut yhdessä markkinoinnin automaation kanssa siirtävät lämpimiä liidejä automaation ylläpitämälle ostopolulle ja polulla etenemisen myötä myynnille kontaktoitavaksi.

Asiakaskokemuksen parantaminen kaikissa asiakkuuden vaiheissa.

Yleinen käsitys on, että markkinoinnin automaatio syöttää valtavan määrän sisältöä kaikkien luettavaksi. Todellisuudessa oikea toimintatapa on kuitenkin oikean viestin tuominen, oikealle yleisölle, juuri oikeaan aikaan, tutustu mitä asiakaslähtöinen InBound-markkinointi tarkoittaa. Ideana on siis tarjota lisäarvoa tuottavaa sisältöä ostoprosessin eri vaiheissa ja ohjata sivukävijä kohti palvelun tai tuotteen ostamista. ”Sisältö on kuningas” pitää edelleenkin paikkansa, kuitenkin kuningassisältö pitää tarjota optimoituun aikaan, että siitä saadaan paras mahdollinen teho irti.

 

Liidien tuottaminen myynnille.

Markkinoinnin automaatio ei muuta liidiä suoraan kaupaksi, mutta helpottaa tätä prosessia oleellisesti. Automaatio kerää dataa verkkosivukävijöistäsi ja pisteyttää liidejä kunnes ne ovat tarpeeksi potentiaalisia myynnin kontaktointiin. Eli, kun vierailija on ansainnut tarpeeksi pisteitä, markkinoinnin automaatiojärjestelmä kuljettaa liidin suoraan myynnin käsiteltäväksi.

Tuloksien läpinäkyvyys ja analytiikan varmuus.

Läpinäkyviä tuloksia myynnin ja markkinoinnin käyttöön ja kehittämiseen. Toiminnan kehittäminen ilman luotettavaa dataa ja sen ymmärtämistä on käytännössä mahdotonta. Mistä tietää mitkä asiat ovat toimineet ja mitkä eivät? Markkinoinnin automaatiojärjestelmän yksi suurimmista hyödyistä on yksittäisen verkkosivukävijän toiminnan muuttaminen dataksi ja kerätyn datan mahdollistama analysointi. Saatujen tietojen avulla on helppo lähteä kehittää toimintaa haluttuun suuntaa reaaliaikaisesti.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä ja tehokkuus.

Se kuinka paljon markkinoinnin automaation avulla on mahdollista saavuttaa, riippuu sitä käyttävien henkilöiden osaamisesta ja motivaatiosta. Uusien järjestelmien käyttöönotto vaatii aina tekijältä opiskelua ja sitoutumista. Täytyy olla selkeät raamit, siitä millaisia päämääriä tavoitellaan ja miten niitä pyritään saavuttamaan.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmät, kuten muutkin järjestelmät vaativat käyttöönotossa aikaa ja vaivaa, mutta se uhraus kannattaa tehdä. Usein hyötyjä saadaan jo ensimmäisten viikkojen aikana.

Pinttynyt ajattelutapa ”Meillä on tehty näin jo 50 vuotta ja tehdään seuraavatkin!” on muutosvastaisten ihmisten tekosyy olla uudistamatta toimintaa ja haluttomuutta opetella uusia prosesseja jotka kehittäisivät heidän toimintaa.

Laadukas ja relevantti sisältö yhdistettynä myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön sekä automatiikka luovat markkinoinnin automaatiojärjestelmän ”pyhän kolminaisuuden”, jonka ansiosta myynnistä ja markkinoinnista saadaan kaikki haluttu teho irti.

New call-to-action

Jatka lukemista…

Referenssit osana myyntiä – Todiste tuloksista

Referenssillä tarkoitetaan yleisesti asiakastyötä, joka on jo tehty onnistuneesti ja tämä tieto on julkista. Monesti referensseistä puhutaan myös asiakastarinoina ja niitähän ne juuri ovat....

Mikä on brändi ja miksi sen pitäisi kiinnostaa?

Paras määrite brändille on aina ollut mielestämme se, mitä ihmiset puhuvat sinusta tai yrityksestäsi silloin kun et ole paikalla. Puhutaan siis mielikuvien ja kokemuksien yhdistymisestä pääsi...

Opiskelu HubSpot Academyssa

HubSpot Academyssa voi opiskella kuka vain! Mikäli et omista HubSpot-tiliä yrityksen kautta, voit kirjautua yksityishenkilönä ja opetella sekä suorittaa HubSpotin sertifikaatteja....

CTA – markkinointisi näppärä apuri

CTA – markkinointisi näppärä apuri Tässä artikkelissa kerromme, sekä näytämme opastavan videon avulla, sinulle mikä on CTA, mihin sitä käytetään ja kuinka luot sellaisen HubSpotin CTA-työkaluilla....