Mitä on inbound-markkinointi? Näin pääset alkuun!

Inbound-markkinointi on tapa toteuttaa markkinointia asiakaslähtöisesti, auttamalla. Inbound-menetelmä tukee markkinoinnin lisäksi myös myyntiä sekä asiakaspalvelua.

Asiakkaan ostaminen on muuttunut huomattavasti, sillä 2020-luvulla ostajilla on valta kerätä tietoa verkosta ennen ostopäätöstä. Liiketoiminnan kasvu syntyy kuitenkin markkinoinnista, joten asiakkaan kokemukset ovat muodostuneet entistä tärkeämmäksi osaksi myyntiä ja markkinointia. 

93% ostajista on valmiita ostamaan uudelleen yrityksestä, josta on saanut erinomaista asiakaspalvelua

Okei, mitä merkitystä tällä on? Itseasiassa tuore tutkimus on osoittanut, että 74 % ostajista vaihtaa palveluntarjoajaa, jos ostaminen koetaan vaikeana, ja 51 % asiakkaista ei halua asioida uudelleen saman yrityksen kanssa, jos on kokenut yhdenkin negatiivisen kokemuksen. Auttaminen, opastaminen ja keskusteleminen on sinulle sekä minulle luontainen tapa rakentaa luottamusta, joten miten se auttaa markkinoinnissa? 

Etkö halua lukea? Tässä tietoa Inbound-markkinoinnista videon muodossa.

Keskiössä inbound-markkinoinnissa on jakaa ammattitaitoa, tietoa ja osaamista auttaakseen sinua, minua, kollegaasi sekä ystävääsi. 93 % ihmisistä on valmiita ostamaan uudelleen yrityksestä, josta saa erinomaista palvelua, ja 77 % on jakanut hyvän kokemuksen arvostelusivustolle tai ystävälle viimeisen vuoden aikana. 

Inbound-markkinointi tai -myynti voidaan käsittää tapana kohdata ihminen luontaisesti, auttavasti ja arvoa tuottavasti. Se on tapa auttaa oppimaan, ostamaan, kokemaan sekä suosittelemaan. 

Mitä inbound-markkinoinnista hyötyy? 

Ihan eilisestä, eli aina heti keskiajan jälkeen, kysynnän ja tarjonnan laki on määrittänyt tuotteen tai palvelun hinnan eri taloustieteiden tutkijoiden mukaan. Pikakelattuna 2020-luvulle, usein eri tuotteilla tai palveluilla vastataan samaan haasteeseen samoilla kustannuksilla, joten tyypillistä on, että parhaan kokemuksen saanut tarjoaja menestyy markkinassa. 

Eri musiikkitoistopalvelut vastaavat merkityksellisesti sinun tarpeisiisi, enkä usko, että käytät kovin montaa, vaikka ne ovat lähes saman hintaisia. Vastaava ilmiö näkyy suoratoistopalveluissa. Parhaan asiakaskokemuksen tuottava palvelu voittaa. Miten me voimme parantaa asiakaskokemustamme? Ok, pysytään vielä aiheessa. 

Vaikka inbound-menetelmien keskiössä on auttaminen, on sen liiketoiminnallinen tarkoitus poistaa tai pikemminkin siirtää tuotteen tai palvelun tarjoajaa pois ikuisesta kilpajuoksusta, hintakilpailusta, huomion keskeyttämisestä ja taktiikoista sekä kikoista saavuttaa mahdollisimman iso näkyvyys. Inbound on tapa suunnitella ja toteuttaa markkinointia (ja myyntiä!) suunnitelmallisesti, mutta kuitenkin asiakkaasi tavalla. 

Auttamalla asiakastasi, prospektiasi, sinua, minua tai ystävääsi eri vaiheissa tätä ostopolkua, opetat, viihdytät, sekä autat kehittymään. Autat ottamaan seuraavia askelia, kohti seuraavaa pykälää, loputtomassa kehässä, jonka keskiössä on liiketoimintasi, asiakkaasi sekä menestymisesi. 

Inbound-markkinoinnin menetelmä tuottaa sinulle 

 • Näkyvyyttä ihmisten keskuudessa, jotka etsivät ratkaisuja haasteisiin (joihin voit vastata!) 
 • Relevantteja kontakteja näistä vierailijoista 
 • Liidejä myyntiisi 
 • Innostuneita asiakkaita 
 • Suosittelijoita, jotka puhuvat yrityksesi puolesta 
Lataa teollisuusjohtajan käsikirja markkinointiin

Millainen on inbound-markkinoinnin prosessi? 

Inbound-markkinoinnin prosessi on lyhimmillään neljävaiheinen. Eri vaiheet ovat suoraan kuvaannollisia asiakkaan ostoprosessiin, joita kuvataan haasteiden kautta.  

Ostajan matka Inbound-markkinoinnissa

 1. Tietoituus (Mikä ongelma minulla on?) 
 1. Harkinta (Mitkä vaihtoehdot auttavat minua ratkaisemaan ongelmani?) 
 1. Päätös (Kuka auttaa ongelmani ratkaisemisessa?) 
 1. Sitouttaminen (Miten ongelmani ratkaistiin?) 

Eri vaiheet sisältävät ison määrän eri toimintoja, joita avaan seuraavaksi. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, ettei kaikkea tarvitse laittaa kerralla uusiksi, vaan eri inbound-metodologiat voi ja kannattaa ottaa käyttöön vaiheittain. 

Inbound-markkinoinnin prosessi: Tietoisuus 

Jokainen meistä hakee tietoa Googlesta. No okei, ei ihan jokainen, sillä USA:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan 88 % kuluttajista hakee tietoa verkosta ennen ostopäätöksen tekemistä, niin verkossa, kuin myymälässä. Miten ajattelit, että käy, jos et ole näkyvillä tuon prosessin aikana? Auttamassa haasteen ratkaisemisessa ja herättämässä kiinnostusta – totta kai. 

Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena inbound-markkinoinnissa on tuoda vierailijoita tutustumaan liiketoimintaasi, brändiisi tai ideologiaasi. Innostetaan oppimaan, tekemään ja jatkamaan perehtymistä aiheeseen. Tarkoituksena on sytyttää mielenkiinto ja kuljettaa vielä tuntematonta vierailijaa eteenpäin inbound-prosessissa. 

Tietoisuusvaiheen konkreettisia työkaluja inbound-markkinoinnissa ovat: 

 • Verkko- ja laskeutumissivut (eli nk. landing paget) 
 • Blogi ja siihen verrattavat ympäristöt, kuten oppimiskeskukset ja resurssikirjastot 
 • Sosiaalinen media 
 • Hakukonemarkkinointi ja digimainonta 
 • Analytiikka ja palautteet 

Ok, näillä tunnistamattomilla vierailijoilla emme varsinaisesti tee mitään, joten edetään seuraavaan vaiheeseen prosessia. 

Inbound-markkinoinnin prosessi: Harkinta 

Edellisessä prosessin vaiheessa autoimme vierailijaa ratkaisemaan haasteita opettamalla tai kertomalla lisää mielenkiintoisesta aiheesta. Mielenkiintoisella tarkoitan jokaisen meidän yksittäisen henkilömme päätä kiehtovaa, välillä hyvinkin yksityiskohtaista aihetta, joka voisi auttaa kehittymään, oppimaan tai motivoida muutoin eteenpäin. 

Harkintavaiheen tarkoituksena on konvertoida (eli muuttaa) tunnistamaton vierailija tunnistetuksi kontaktiksi. Kun meillä on tiedossa vierailijan nimi, yhteystieto tai jokin muu kontakti, voimme olla häneen yhteydessä jollain tavalla. 

Työkaluja harkintavaiheen tavoitteen tekemiseksi ovat: 

 • CTA (eli call-to-action / toimintokehoite) -painikkeet, kuvat tai kehotteet 
 • Laskeutumissivut 
 • Lomakkeet ja erilaiset kyselyt, joilla kerätään tietoa 
 • Yrityksen tunnistaminen muuten (esim. IP-osoitteen perusteella) 
 • Suosittelut ja palautteet 

Ilmaiseksi vierailija ei tyypillisesti tietojaan, kuten sähköpostiosoitetta anna. Oman tutkimuksemme mukaan verkkosivuilta orgaanisen näkyvyyden kautta tunnistetaan noin 5 % verkkosivuvierailusta markkinointiluvalliseksi kontaktiksi. Perehdytään lukujen vaikutukseen myöhemmin tässä artikkelissa. 

Kun olemme tunnistaneet vierailijan kontaktiksi, voimme siirtyä seuraavaan vaiheeseen inbound-markkinoinnin prosessia.

Inbound-markkinoinnin prosessi: Päätös 

Päätösvaihe inbound-menetelmällä voidaan toteuttaa monella tavalla riippuen liiketoiminnasta, myynnistä ja tavoista tehdä myyntityötä. Usein tunnistettua ihmistä lämmitellään eli nurturoidaan ennen varsinaisen myyntityön aloittamista, mutta välttämätöntä tämä ei ole. Markkinoinnin ja myynnin käsittely tapahtuu myös päätösvaiheessa, jonka tarkoituksena on tehdä tunnistetusta kontaktista liidi ja liidistä puolestaan myyntityöllä asiakas. 

Menetelmiä ja keinoja päätösvaiheen tekemiseen markkinoinnissa ovat: 

 • Markkinoinnin automaatio 
 • Sähköpostit 
 • Tekstiviestit 
 • InMail- ja Whatsapp- ja Messenger-viestit 
 • Uudelleenmarkkinointi (sosiaalisessa mediassa ja Googlessa) 
 • Perinteinen kohdennettu mainonta, kuten kirjeet 
 • Palautteet 

Myyntityökaluja päätösvaiheen toteuttamiseen inbound-myynnissä: 

 • Sähköpostit 
 • Puhelut 
 • Videot 
 • Myynnin automaatio 
 • InMail- ja Whatsapp- ja Messenger-viestit 
 • Liidien pisteyttäminen CRM-järjestelmään 
 • Tapaamiset 
 • Suosittelut ja palautteet 

Inbound-markkinoinnin prosessi: Sitouttaminen 

Viimeisen inbound-markkinoinnin vaiheen, eli sitouttamisen tarkoituksena on luoda asiakkaista suosittelevia asiakkaita, joita voidaan hyödyntää uudelleen muissa vaiheissa markkinointia. Koska 93 % asiakkaistasi on valmis ostamaan uudelleen sinulta, jos saa hyvää palvelua, ei tätä vaihetta tule unohtaa. 

Okei, sitouttaminen tapahtuu yleensä itse tuotteen käyttämisestä tai palvelun kokemisesta, mutta tyypillistä on, että palautetta näistä annetaan vain todella hyvin (tai huonosti) menneistä kokemuksista. Muut hiljaiset signaalit (tunteet, kokemukset, suosittelut ja kertomukset) jäävät unholaan ja liiketoimintaa voi olla hankala kehittää. 

Tähän haasteeseen voidaan vastata helposti esimerkiksi: 

 • Palautekyselyillä 
 • Sosiaalisella medialla 
 • Sähköposteilla 
 • Tekstiviesteillä 
 • Asiakaspalvelun automaatiolla 

Tarkoituksena on saada aikaan positiivisia kokemuksia sekä aitoa palautetta asiakkailtasi. Vahvistetaan positiivisia kokemuksia ja puututaan heikommin menneisiin kohtiin, eli kehitetään omaa toimintaa palautteen perusteella. 

Miten inbound-markkinointi eroaa outbound-markkinoinnista? 

Inbound-markkinointi, miten inbound eroaa Outboundista?

Inbound-markkinointi mielletään korkealentoisena trendaavana terminä, jota se onkin. Oikeasti kyseessä on asiakkaan tavalla tehty asiakasta huomioiva markkinointi. Inbound-markkinointi perustuu pitkälti nykyihmisen luonnolliseen tapaan ostaa sekä suosittelujen voimaan. 

Aidosti hyvään asiakaskokemukseen vaaditaan useiden kontaktipisteiden positiivinen vaikutus ja inbound-markkinointi vastaa (oikein tehtynä) koskettamalla asiakasta jokaisessa ostoprosessin vaiheessa. 

Perinteinen markkinointi eli outbound-markkinointi on yleensä 

 • Huomiota keskeyttävää 
 • Yksisuuntaista kampanjointia 
 • Maksettua mainontaa (kuten digi, tv, radio, printti ja suorajakelu) 
 • Vaikeasti (tai ei lainkaan) mitattavaa 

Kun inbound-markkinointi on puolestaan 

 • Tietoa lisäävää ja osallistavaa 
 • Kaksisuuntaista keskustelua 
 • Tuottaa arvoa ja antaa jotain, kuten sisältöjä 
 • Jatkuvaa ja mitattavaa 

Lataa teollisuusjohtajan käsikirja markkinointiin

Mitä on smartbound? 

Smartbound yhdistää perinteisen outbound-markkinoinnin ja nykyaikaisen inbound-markkinoinnin menetelmiä ja muodostaa kokonaisuuden, jossa hyödynnetään molempien markkinointitapojen parhaita puolia. Tarkoituksena on luoda monikanavaisuutta pidemmälle viety kokonaisuus, jossa mitataan asiakkaan kulkua ostoprosessin aikana myös perinteisen markkinoinnin osalta, jos mahdollista. 

Smartbound luo omnikanavaisen kokemuksen, jossa esimerkiksi pankissa asioidessa voit jatkaa konttorissa käytyä lainakeskustelua jouhevasti verkossa botin kanssa tai autokorjaamolla kuukausi huoltokäynnin jälkeen näet display-mainontaa uusista kesärenkaista, kun aiemmin asioidessasi sinulla ei sattunut olemaan varaa uusiin renkaisiin. 

Kenelle inbound-markkinointi sopii? 

Inbound-markkinointi ei sovi kaikille. Okei, useimmille inbound on hyvä vaihtoehto ja varsin konkreettinen tapa tehdä markkinointia, mutta koko totuus se ei ole. 

Suunnitellessa inbound-markkinointia asiakastieto ja -ymmärrys on kaiken keskiössä, joten pitkään alalla toimineet yritykset saavat etumatkaa markkinointiin. Kun tietää mitä asiakkaat haaveilevat, mitkä ovat asiakkaan ongelmia sekä kuinka auttaa asiakasta, on inbound-markkinointia huomattavasti helpompi toteuttaa. 

Inbound-markkinointi sopii yrityksille, jotka ovat valmiita tuottamaan asiakkaille arvoa pitkässä juoksussa. Okei, kääntäen tätä ajatusta – inbound ei tuota nopeita voittoja, kuten esimerkiksi roppakaupalla kontakteja myynnille heti suunnitelman valmistuttua, vaan laadukkaita markkinoinnin tuloksia hiljalleen, kuukausi kerrallaan. 

Inbound sopii sinulle, jos 

 • Haluat tuloksia pitkällä aikavälillä 
 • Olet valmis suhtautumaan kriittisesti omaan nykyiseen tekemiseen 
 • Ymmärrät asiakkaitasi 
 • Tuotat tuotetta tai palvelua, joka on kokemisen arvoinen 

Unohda tämä artikkeli ja siirry takaisin suunnittelupöydälle, jos 

 • Haluat nopeita tuloksia 
 • Olet tyytyväinen nykyiseen tekemiseen 
 • Et halua käyttää aikaasi asiakkaidesi ymmärtämiseen 

Esimerkkejä inbound-markkinoinnin käyttämisestä markkinoinnissa ja myynnissä 

Suomessa inbound-markkinointia tekevät menestyksekkäästi esimerkiksi yritystietoa tarjoava Vainu, joka on tuottanut asiakkailleen tietoa sisältömarkkinoinnin muodossa vuodesta 2014 saakka. Asiakkaille tarjotaan auttavaa kättä ainakin webinaarien, ladattavien sisältöjen, kuten työkirjojen sekä e-kirjojen muodossa. 

Kansainvälisiä huippua inbound-markkinoinnissa on ehdottomasti yli 120 maassa käytössä oleva 95 000 asiakkaan markkinointiohjelmisto HubSpot, jonka menestyminen pohjautuu ihmisen auttamisesta aina liikeidean suunnittelusta asiakaspalvelun kehittämiseen. 

Miten inbound-markkinointia tehdään? 

Aloita suunnittelemalla 

Suunnittelu on ensimmäinen vaihe, josta aloittaa inbound-markkinointi. Tärkein yksittäinen asia on tehdä tavoitteet markkinoinnille. Vasta tavoitteiden määrittelyn jälkeen päästään miettimään, millaisia panostuksia kannattaa markkinointiin laittaa. 

Jatka suunnittelua kartoittamalla asiakkaan tarpeet, muodosta asiakkaista malliasiakkaita sekä kohderyhmiä. Tunnista tyypilliset asiakkaat ja heidän haasteensa. Tee asiakaspersoonista kattavia, kuvaavia sekä todentuntuisia. 

Pohdi seuraavaksi jokaiselle asiakkaalle oma ostajan matka prosessin mukaan: 

 • Tietoisuus: hahmotetaan ongelma. 
 • Harkinta: Mitä ratkaisuja kysymyksiin on? 
 • Päätös: Mitkä tekijät vaikuttavat päätöksentekoon? 
 • Sitouttaminen: Miten asiakas saadaan palaamaan tai suosittelemaan? 

Jatka suunnittelusta selvitystyöhön 

Kun eri asiakkaiden haasteet eri vaiheissa ostamista on kartoitettu, voidaan aloittaa auttaminen. Kuten tiedetään, apua haetaan Googlesta – vastataan haasteisiin siis sisällöillä. Tee hakusana-analyysi malliasiakkaiden hauista, jotta syvennät ymmärrystäsi eri hakutermeistä. 

Hakusana-analyysi avaa hyvin eri asiakkaiden kulkua eri vaiheissa ostamista, josta voidaan jalostaa ideoida markkinointiin. Sisältöstrategian toteuttaminen on huomattavasti helpompaa esiin nousseiden haasteiden kautta. 

Käytännön toteutus 

Prosessin jalkauttaminen käytäntöön ei tapahdu yhdessä päivässä ja ideana onkin, että palautteen perusteella voit muokata inbound-markkinointiasi vastaamaan paremmin asiakkaasi toimintaa. Voit kokeilla uusia tekniikoita, kanavia ja menetelmiä sekä tuottaa sisältöä, joka palvelee eri ostajia sekä eri vaiheissa ostamista. 

Kuinka paljon inbound-markkinointi maksaa? 

Markkinointi, kuten inbound-markkinointikaan, ei ole ilmaista. Erilaisten selvitystöiden tekeminen vie melkoisesti aikaa haastattelujen, tutkimusten ja suunnittelun myötä. Inbound-markkinoinnin on tarkoitus tuottaa tulosta, joten investoinnin on oltava kuitenkin kannattava. 

Markkinointialalla hinnoittelu vaihtelee tyypillisesti 80–200 € välillä per tunti, joten voidaan laskea projektin hinta-arvio työmäärän perusteella. Käytetään tässä esimerkissä 100 € tuntihintaa ja hyvin tyypillistä 2M liikevaihdolla toimivaa yritystä, jolla on oma kolmen hengen myyntiorganisaatio, jolla on olemassa asiakkuudenhallintajärjestelmä sekä markkinoinnin ja myynnin automaatio. 

Okei, aloitetaan. 

Inbound-markkinoinnin suunnittelun hinta 

 • Tavoitteiden määrittely ja aikataulutus, 16 tuntia 
 • Asiakaskyselyt ja haastattelut, 20 tuntia 
 • Hakusana-analyysi, 8 tuntia 
 • Kilpailija-analyysi, 6 tuntia 
 • Sisältöstrategia, 16 tuntia 

Käytännön jalkautus 

 • Verkkosivuston optimointityöt ja landing paget, 24 tuntia. 
 • Artikkelien kirjoittaminen, 72 tuntia. 
 • Liidimagneettien toteuttaminen, 16 tuntia. 
 • Markkinoinnin automaatio, 24 tuntia. 
 • Myynnin automaatio, 8 tuntia. 
 • Palautekyselyt eri vaiheisiin, 8 tuntia. 

Työtä kertyy yhteensä 218 tuntia, eli 21 800€. 

Inbound-työkalujen hinta 

 • Dokumentointi ja tavoitteiden määrittely: esim. Office -työkalut, 129€/vuosi 
 • Hakusana-analyysit ja seurannat: esim. SEM-rush 1999€/vuosi 
 • Verkkosivusto: Hosting, päivitykset ja domainit, 150€/vuosi 
 • Markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun työkalut, HubSpot Growth Suite Pro, 14 856€/ vuosi 

Yhteensä kuluja työkaluista 17 134€ vuodessa. 

Koko projektin kustannus (tehty työ sekä työkalut) ovat vuodessa tässä laskelmassa 38 934 euroa. Esimerkiksi 6 liidiä päivässä tuottava koneisto tekisi näin ollen yhden liidin kustannukseksi 17,78 euroa. 

Jatkuvia kustannuksia Inbound-markkinoinnissa ei ole, vaan ainoa jatkuva kustannus muodostuu työkalujen sekä eri kontaktipisteiden ylläpitämisestä, kuten verkkosivuista. 

Hintavertailu: inbound vs. outbound – 10X ero liidikustannuksiin 

Okei, olen kuitenkin käsittelyt, että perinteinen markkinointi tuottaa hyvin tuloksia? Totta – kunnes otetaan luvut oikeasti vertailuun. Aloitetaan yksinkertaisella esimerkillä verrattuna aiempaan 17,78 euron liidikustannukseen. Muista, että on sitten jokaisen omassa hallussa, millä prosentilla tekee liidistä tapaamisia ja edelleen asiakkaita. 

Liidejä printtimainonnalla 

 • Mainoksen suunnittelu (olemassa oleva ilme), 700 euroa. 
 • Mainostilan ostaminen alan lehdestä, ½ sivun ilmoitus, 2060 euroa. 
 • Suunnittelu ja selvittelytyöt 2h, yht. 200€ 
 • Liidejä tulee myynnille 20kpl (olipa hyvä ilmoitus!
 • Lehtimainoksen yhden liidin kustannukseksi tulee näin ollen 148 euroa. 
 • Kauppaa tehdään 50% läpimenolla: 10kpl. 
 • Asiakkaan hankintakustannus on esimerkissä 296 euroa. 

Tapaamisia soittamalla eli kylmäkontaktoimalla 

 • Soittorungon suunnittelu ja listan kerääminen, 2 tuntia, 200€ 
 • Soittaminen, 20 puhelua, josta 4 tapaamista, 4 tuntia, 400€ 
 • Kauppaa tehdään jälleen 50% läpimenolla: 2kpl. 
 • Asiakkaan hankintakustannukseksi tulee 300 euroa. 

Inbound-metodologia mahdollistaa mainonnan tuoton todistamisen 

Kun yhdistetään digitaaliset toiminnot ja luodaan monikanavainen seuranta eri asiakkaille aina ensimmäisestä Facebook-mainoksen klikkauksesta ja Google-vierailusta kauppasopimuksen allekirjoittamiseen, voidaan todentaa mainonnan tuotto sekä saadaan kokonaisvaltainen ymmärrys siitä, mistä kanavasta asiakkuudet oikeasti muodostuvat.

Perinteinen outbound-markkinoinnin tapa tehdä markkinointia ei mahdollistanut asiakkaan seuraamista, eli eri kontaktipisteissä asiakkaan vaikuttamista yrityksesi kanssa. Puhumattakaan matkalta kerättävän tiedon saamisesta esimerkiksi palautteen muodossa. 

Lataa teollisuusjohtajan käsikirja markkinointiin
Kirjoittaja: Matti Ruuska

Kirjoittaja: Matti Ruuska

Julkaistu: 17.11.2020

Matti Ruuska (BBA) on markkinoinnin ammattilainen, jolla on kokemusta varsinkin erilaisista digitaalisen markkinoinnin strategioista, tekniikoista ja menetelmistä. Hän on toiminut alalla vuodesta 2007 lähtien tehden projekteja aina suomalaisista PK-yrityksistä kansainvälisiin pörssiyhtiöihin saakka.

Jatka lukemista…

Myynnin ja markkinoinnin tehokas yhteistyö

Myynti ja markkinointi muodostavat yhdessä toimiessaan tehokkaan koneiston, mutta erillään ollessaan ponnistelut menevät hukkaan. Tärkein etu myynnin ja markkinoinnin yhdistämisessä on asiakkaan...

Verkkosivualustat vertailussa

Mitä alustaa sinun pitäisi käyttää? Tässä on blogi, jossa käsitellään kolmen suositun alustan etuja, niiden käyttöä sekä yleisesti verkkosivustojen rakennusprosessia. WordPress, Drupal sekä...

Mitä tarkoittaa konversio?

Tässä artikkelissa käsitellään konversiota markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Konversio on digitaalisen markkinoinnin mittayksikkö. Vaikka konversioaste saattaa olla yksi vaikuttavimmista...