Markkinoinnin automaatiojärjestelmä – 5 konkreettista hyötyä

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä tuo mukanaan lukuisia konkreettisia työkaluja ja hyötyjä yritysten myynnin, markkinoinnin sekä asiakaspalvelun kehittämiseen. Tehokas markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttö luo monessa tapauksessa selkeän kilpailuedun. Markkinoinnin automaatiosta on saatavilla paljon tietoa eri lähteistä, mutta mitä ovat ne konkreettisimmat hyödyt, joita saavutat? Markkinoinnin automaatiosta on puhuttu jo joitain vuosia, mutta edelleen monet yritykset ovat sitä mieltä, että markkinoinnin automaatiojärjestelmästä ei ole heille hyötyä.

Markkinoinnin automaatio ei ole enää pelkkä markkinointitoimistojen trendikäs myyntilause vaan konkreettista ja tehokasta liiketoiminnan kasvattamista. Ihmisten tietoisuuden lisääntyminen ja asiakkaan yksilöllinen palveleminen asiakkuuden kaikissa vaiheissa muodostavat yhdessä nykyaikaisen ja tehokkaan kombinaation johon vain markkinoinnin automaatio pystyy.

Tässä artikkelissa käydään läpi viisi tärkeintä yksittäistä osa aluetta, joilla markkinoinnin automaatio tehostaa liiketoimintaasi.

Ajan säästö ja työn tehostaminen.            

Markkinoinnin automaatio on itsessään työkalu, joka tehostaa myynnin, markkinoinnin sekä asiakaspalvelun prosesseja ja automatisoi toistuvia prosesseja. Toistuvat markkinoinnin toimenpiteet, kuten verkkosivujen viestintä automatisoituu, myynnin prosesseista esimerkiksi liidien siirtyminen myyntiputkessa ja suoraan kontaktoitavaksi sekä asiakaspalvelun prosessit kuten chatti botit.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä siis automatisoi toistuvat prosessit säästäen manuaalista työtä, ihmisten resursseja ja siirtää asiakkaiden tarpeet ihmisten käsiteltäväksi vasta, kun se on tarpeellista.

Potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen.

Toimivat verkkosivut ja niiden muokkaaminen liidejä tuottavaksi koneistoksi on merkittävä osa tehokasta markkinoinnin automaatiota. Markkinoinnin automaatio tunnistaa verkkosivuilla vierailevat ihmiset ja kertoo mitä he siellä tekevät. Verkkosivut yhdessä markkinoinnin automaation kanssa siirtävät lämpimiä liidejä automaation ylläpitämälle ostopolulle ja polulla etenemisen myötä myynnille kontaktoitavaksi.

Asiakaskokemuksen parantaminen kaikissa asiakkuuden vaiheissa.

Yleinen käsitys on, että markkinoinnin automaatio syöttää valtavan määrän sisältöä kaikkien luettavaksi. Todellisuudessa oikea toimintatapa on kuitenkin oikean viestin tuominen, oikealle yleisölle, juuri oikeaan aikaan, tutustu mitä asiakaslähtöinen InBound-markkinointi tarkoittaa. Ideana on siis tarjota lisäarvoa tuottavaa sisältöä ostoprosessin eri vaiheissa ja ohjata sivukävijä kohti palvelun tai tuotteen ostamista. ”Sisältö on kuningas” pitää edelleenkin paikkansa, kuitenkin kuningassisältö pitää tarjota optimoituun aikaan, että siitä saadaan paras mahdollinen teho irti.

 

Liidien tuottaminen myynnille.

Markkinoinnin automaatio ei muuta liidiä suoraan kaupaksi, mutta helpottaa tätä prosessia oleellisesti. Automaatio kerää dataa verkkosivukävijöistäsi ja pisteyttää liidejä kunnes ne ovat tarpeeksi potentiaalisia myynnin kontaktointiin. Eli, kun vierailija on ansainnut tarpeeksi pisteitä, markkinoinnin automaatiojärjestelmä kuljettaa liidin suoraan myynnin käsiteltäväksi.

Tuloksien läpinäkyvyys ja analytiikan varmuus.

Läpinäkyviä tuloksia myynnin ja markkinoinnin käyttöön ja kehittämiseen. Toiminnan kehittäminen ilman luotettavaa dataa ja sen ymmärtämistä on käytännössä mahdotonta. Mistä tietää mitkä asiat ovat toimineet ja mitkä eivät? Markkinoinnin automaatiojärjestelmän yksi suurimmista hyödyistä on yksittäisen verkkosivukävijän toiminnan muuttaminen dataksi ja kerätyn datan mahdollistama analysointi. Saatujen tietojen avulla on helppo lähteä kehittää toimintaa haluttuun suuntaa reaaliaikaisesti.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä ja tehokkuus.

Se kuinka paljon markkinoinnin automaation avulla on mahdollista saavuttaa, riippuu sitä käyttävien henkilöiden osaamisesta ja motivaatiosta. Uusien järjestelmien käyttöönotto vaatii aina tekijältä opiskelua ja sitoutumista. Täytyy olla selkeät raamit, siitä millaisia päämääriä tavoitellaan ja miten niitä pyritään saavuttamaan.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmät, kuten muutkin järjestelmät vaativat käyttöönotossa aikaa ja vaivaa, mutta se uhraus kannattaa tehdä. Usein hyötyjä saadaan jo ensimmäisten viikkojen aikana.

Pinttynyt ajattelutapa ”Meillä on tehty näin jo 50 vuotta ja tehdään seuraavatkin!” on muutosvastaisten ihmisten tekosyy olla uudistamatta toimintaa ja haluttomuutta opetella uusia prosesseja jotka kehittäisivät heidän toimintaa.

Laadukas ja relevantti sisältö yhdistettynä myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön sekä automatiikka luovat markkinoinnin automaatiojärjestelmän ”pyhän kolminaisuuden”, jonka ansiosta myynnistä ja markkinoinnista saadaan kaikki haluttu teho irti.

Piditkö lukemastasi? Jatka lukemista. 👇

Kaikki mitä sinun pitää tietää videotuotannoista ja mainosvideoista!

Kaikki mitä sinun pitää tietää videotuotannoista ja mainosvideoista!

Mitä on videotuotanto? Videotuotanto on palvelu, jonka tarkoituksena on luoda valmista sisältöä yrityksen tai yhteisön markkinoinnin, myynnin tai asiakaspalvelun tarpeisiin. Lopullisena jalkautuksena voi olla kaikkea TV-ohjelmista ja -mainoksista aina yritysesittely-, rekrytointi- tai vaikka häävideoihin. Videotuotannot vaihtelevat tekniseltä...

Kuinka valita sopiva mainostoimisto?

Kuinka valita sopiva mainostoimisto?

Mainostoimisto tarkoittaa yritystä, joka tarjoaa erilaisia markkinointi-, mainonta- tai konseptointipalveluita. Mainostoimistoja on Suomessa karkeasti 2000 kappaletta, joten omanlaisen ja omiin tavoitteisiin sopivan mainostoimiston löytäminen voi olla hankalaa. Tämän artikkelin on tarkoitus kertoa, miten ja mistä valitset tarpeisiisi sopivan...

Yritysvideon hinnoittelu koostuu useista eri tekijöistä

Yritysvideon hinnoittelu koostuu useista eri tekijöistä

Kun puhutaan yritysvideon hinnoittelusta, puhutaan monen eri osa-alueen hinnoittelusta. Karkeasti hinnoittelu voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, joita ovat: Suunnitteluun ja kuvauksiin käytettävät henkilötunnit.Editointiin ja vedoskierroksiin käytettävät henkilötunnit.Muut kulut kuten näyttelijän palkkiot, matkat, erikoistehosteiden...

Mikä on CRM-järjestelmä ja mitä hyötyä siitä on?

Mikä on CRM-järjestelmä ja mitä hyötyä siitä on?

Kun vastaan tulee sana CRM-järjestelmä, puhutaan yleisesti asiakkuudenhallintajärjestelmästä (Customer, Relationship and Management). CRM-järjestelmän tehtävä kaikessa yksinkertaisuudessaan on koota yhteen paikkaan kaikki asiakkaiden tiedot ja sellainen informaatio, joka on välttämätöntä asiakassuhteissa ja vuorovaikutuksessa. CRM-järjestelmä...

CRM-järjestelmät Suomessa – Vertailussa 4 parasta

CRM-järjestelmät Suomessa – Vertailussa 4 parasta

CRM-järjestelmät eli asiakkuudenhallintajärjestelmät auttavat yrityksiä asiakashallinnan, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen osa-alueilla. Hyvä CRM-järjestelmä on skaalautuva, helppokäyttöinen, dataa keräävä sovellus, jonka avulla päästään seuraamaan ja kehittämään myynnin toimintoja sekä asiakkuuksia. CRM-järjestelmiä on saatavilla useita...

Mikä on HubSpot ja miten se tuo sinulle menestystä?

Mikä on HubSpot ja miten se tuo sinulle menestystä?

HubSpot on markkinoinnin automaatiojärjestelmä, joka yhdistää myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun ja asiakasrekisterin yhdeksi kokonaisuudeksi ja näin ollen mahdollistaa toimintojen seuraamisen, analysoinnin sekä kehittämisen. HubSpotin toiminnot perustuvat inbound-markkinoinnin toimenpiteisiin, joilla houkutellaan sivulle vierailijoita,...