Sähköpostimarkkinoinnin rakentaminen HubSpotin avulla

HubSpotin mukaan maailmassa on yli 4 miljardia sähköpostia ja 93 % ihmisistä tarkistaa sähköpostinsa päivittäin. Sähköpostimarkkinoinnista ylivertaisen tekee personoinnin lukuiset mahdollisuudet sekä korkea tuottoprosentti (ROI = Return of invest).

Sähköpostin kuolemisesta on puhuttu jo pitkään mutta se ei pidä paikkaansa. Sähköpostia käytetään enemmän kuin koskaan ja statistiikat puhuvat tämän puolesta. Verrattuna moneen muuhun markkinointitekniikkaan, sähköpostimarkkinointi on nopea ja edullinen keino tavoittaa suuriakin ihmismääriä.

Tässä artikkelissa perehdytään sähköpostimarkkinoinnin lainalaisuuksiin ja peruspilareihin. Lisäksi alla olevalla videolla näytämme kädestä pitäen, kuinka sähköpostimarkkinointia rakennetaan HubSpotin sähköpostieditorilla.

Kuten videolta kävi selväksi, HubSpotin sähköpostieditorilla saa nopeasti rakennettua visuaalisesti näyttäviä sähköpostiviestejä erilaisille katselijoille.

HubSpotin sähköpostityökalu mahdollistaa mm. seuraavat toimenpiteet:

 • Kuulijakunnan määrittäminen
 • Kontaktien segmentointi
 • Viestien ajastaminen
 • Lisäarvon tuottaminen olemassa oleville liideille
 • Analysointityökalut sähköpostimarkkinoinnille

Täydellisen sähköpostin sisältö:

 • Selkeä, olemassa oleva tarkoitus
 • Lisäarvon tuottaminen lukijalle
 • Personoitu
 • Vahvat toimintokehoitteet osana kokonaisuutta
 • Oikein ajastettu
 • Analysoitavissa

Hyvä sähköposti koostuu muutamista eri tekijöistä.

Sähköpostimarkkinointi on käynyt vuosien varrella läpi melkoisen muodonmuutoksen. Erilaiset ohjelmat ja apuvälineet ovat tehneet sähköpostien rakentamisesta ja lähettämisestä vaivatonta ja tuloksista seurattavaa. Tämä onkin suurin sähköpostimarkkinointia kohdannut muutos.

Yleisesti sähköpostin menestymiseen vaikuttaa kolme asiaa:

 1. Oikea sisältö
 2. Oikea vastaanottaja
 3. Oikea ajoitus

Edellä mainittujen asioiden lisäksi sähköpostimarkkinoinnin menestymiseen vaikuttaa olennaisesti moni muukin asia, joita käymme läpi seuraavaksi.

Sähköpostimarkkinoinnin tarkoitus ja arvo

Kun lähdetään luomaan sähköpostimarkkinointia, on tärkeää miettiä mikä on sen tarkoitus ja tavoitteet sekä arvo. Sähköpostimarkkinoinnin, kuten kaiken markkinoinnin takana pitää olla selkeä tavoite ennen aloittamista. Sähköpostimarkkinoinnilla voidaan tavoitella niin liidien hankintaa, palautteen keräämistä, lisäarvon tuottamista automaatiossa kulkeville prospekteille tai suoraa kauppaa.

Jos sähköpostimarkkinointia tehdään pelkästään mainostamistarkoituksessa, annetaan helposti mielikuva roskapostia lähettävästä yrityksestä ja tämä voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen maineeseen ja mielikuviin.

Sähköpostien personointi

Nykyaikaiset editorit antavat mahdollisuuden personoida sähköpostiviestejä vastaanottajien mukaan. Liian robottimaiset viestit eivät sitouta ja hukkuvat helposti sähköpostiviestien tulvaan. Jo pelkästään otsikon personoinnilla voidaan saavuttaa huomattavia tuloksia.

On myös tärkeää muistaa liiallisen personoinnin mielikuvat. Osa voi kokea liiallisen tiedon ahdistavana, ja täten vaikuttaa sähköpostin menestymiseen.

Tärkein yksittäinen osa sähköpostia on sen otsikon personointi. Otsikon tulee olla puoleensavetävä ja saada katsoja klikkaamaan sitä. Otsikot näkyvät melko huonosti ja varsinkin mobiilissa katsottuna katkeavat helposti. Otsikoiden pituus tulisi pitää alle 50 merkissä luettavuuden takia.

CTA eli toimintokehoite

Toimintokehoitteiden (call-to-action, CTA) sijoittaminen osaksi sähköposteja on äärimmäisen tärkeä osa sähköpostimarkkinointia, ja sähköposti ilman toimintokehoitteita ei ole relevantti. Erilaisia toimintokehoitteita on useita, kuten hyperlinkit kuvissa ja teksteissä, erilaiset painikkeet sekä sosiaalisen median linkit.

Toimintokehoite on siis yksittäinen painettava toiminto, joka vie lukijaa kohti ennalta määrättyä tavoitetta.

Alla oleva kuva sisältää toimintokehoitteen niin lisäarvoa tuottavaan artikkeliin, kuin myös suoraan tapaamisen ajanvaraukseen ja palvelee täten eri vaiheessa ostopolkua olevia prospekteja.

Jos haluat kuulla lisää sähköpostimarkkinoinnin hyödyistä varaa alla olevasta kalenterista aika meidän Juhalle. Hän keskustelee asiasta mielellään kanssasi.

Jatka lukemista…

Referenssit osana myyntiä – Todiste tuloksista

Referenssillä tarkoitetaan yleisesti asiakastyötä, joka on jo tehty onnistuneesti ja tämä tieto on julkista. Monesti referensseistä puhutaan myös asiakastarinoina ja niitähän ne juuri ovat....

Mikä on brändi ja miksi sen pitäisi kiinnostaa?

Paras määrite brändille on aina ollut mielestämme se, mitä ihmiset puhuvat sinusta tai yrityksestäsi silloin kun et ole paikalla. Puhutaan siis mielikuvien ja kokemuksien yhdistymisestä pääsi...

Opiskelu HubSpot Academyssa

HubSpot Academyssa voi opiskella kuka vain! Mikäli et omista HubSpot-tiliä yrityksen kautta, voit kirjautua yksityishenkilönä ja opetella sekä suorittaa HubSpotin sertifikaatteja....

CTA – markkinointisi näppärä apuri

CTA – markkinointisi näppärä apuri Tässä artikkelissa kerromme, sekä näytämme opastavan videon avulla, sinulle mikä on CTA, mihin sitä käytetään ja kuinka luot sellaisen HubSpotin CTA-työkaluilla....