Kuinka suunnittelen merkityksellisen videotuotannon?

Videot osana markkinointisuunnitelmaa

Videot ovat samanlainen osa markkinointisuunnitelman jalkautusta kuin esimerkiksi sosiaalisen median julkaisut, blogiartikkelit tai lehtimainokset. Videon tuottaminen lähtee aina tarpeesta kertoa jotain. Kyseessä voi olla opasvideo, referenssivideo tai yritysvideo. Kaikille on kuitenkin erilaiset tavoitteet. 

Käytännössä videotuotanto siis suunnitellaan käänteisessä järjestyksessä, jossa ensin mietitään mitä halutaan kertoa, missä halutaan kertoa ja kenelle halutaan kertoa. 

Videotuotanto ideasta käsikirjoitukseksi 

Videotuotanto on kokonaisuudessaan monipuolinen ja monia eri työvaiheita sisältävä projekti, jossa ennakkosuunnittelun merkitys korostuu. 

Videotuotannon vaiheet voidaan jakaa muutamaan eri työvaiheeseen ja tässä esittelemme niistä tärkeimmät. 

Idea videotuotannosta 

Kokonaisuuden suunnittelu lähtee aina liikkeelle ideasta, joka jalostuu markkinointisuunnitelmasta. Halutaan siis korostaa ja boostata jotain tiettyä aluetta markkinoinnista videotuotannolla. 

Idean muuttaminen suunnitelmaksi käynnistyy, kun löydetään vastaukset seuraaviin peruskysymyksiin: 

  1. Videon kohderyhmä ja tarkoitus. 
  1. Sisältö ja sen merkitys. 
  1. Videon tyyli ja jalkautus. 
  1. Budjetti ja se, onko kyseisellä budjetilla mahdollisuus tuottaa materiaalia edellä mainittuihin raameihin. 

Synopsis eli videon luonnos 

Kun peruskysymyksiin on saatu vastaukset, voidaan lähteä suunnittelemaan videotuotantoa eli tekemään synopsis. Synopsis on pelkistetty versio käsikirjoituksesta ja sen tarkoitus on luoda runko itse käsikirjoitukselle. Synopsis sisältää videotuotannon kannalta tärkeimmät kohtaukset ja tapahtumat, mutta ei puutu yksittäisiin kohtauksiin ja vuorosanoihin. 

Lyhyiden videotuotantojen synopsis voi olla vain muutaman lauseen mittainen, kun taas suuremmissa tuotannoissa voidaan puhua monen sivun mittaisesta suunnitelmasta. Kyseessä on siis koko tulevan videotuotannon perusrunko. 

Käsikirjoitus ja mahdollinen kuvakäsikirjoitus 

Kun synopsis on luotu, päästään sen pohjalta luomaan itse käsikirjoitusta. Käsikirjoituksen tehtävänä on kertoa kaikki se, mitä videolla tulee tapahtumaan. Kuka puhuu, mitä puhuu, puhuuko kukaan mitään? Käsikirjoitus tukee mahdollisia näyttelijöitä, kun taas kuvakäsikirjoitus tukee enemmän kuvaajaa. Käsikirjoitus ei siis ota kantaa esimerkiksi kameran liikkeisiin ja kuvakulmiin. 

Käsikirjoitus sisältää videon kannalta oleelliset kohtaukset eriteltyinä ja yksityiskohtaisina.  

Kuvakäsikirjoitus voidaan tehdä käsikirjoituksen pohjalta tukemaan kuvaajaa ja ohjaajaa ja toimimaan ikään kuin muistilistana itse kuvaustilanteessa. Kuvakäsikirjoitus on aina vapaamuotoinen ja sen sisältö vaihtelee huomattavasti tekijästä riippuen. Kuvakäsikirjoitus voi muistuttaa paljolti sarjakuvakerrontaa ja sisältää ominaisuuksia niin kohtauksista ja kuvakulmista, kuin myös jostain tietyistä kuvauksellisista erityispiirteistä kuten valojen tai savuefektien käytöstä. 

Pitkissä tuotannoissa kuvakäsikirjoitusta ei yleensä tehdä koko videotuotannon mittaiseksi vaan tärkeimpien ja monimutkaisten kohtauksien tueksi.  

Videotuotannon kuvausvaihe 

Kun siirrytään suunnittelusta kuvausvaiheeseen, on kuvauskohteet, mallit, valaistus sekä muut kuvauksien kannalta tärkeät ominaispiirteet jo selvillä. Riippuen videotuotannon laajuudesta, kuvausvaiheen suunnittelu voi olla viikkoja tai kuukausia kestävä projekti, tai kuten pienemmissä videotuotannoissa, yleensä riittää juuri ennen kuvauksia tehtävät valmistelut. 

Nyrkkisääntönä on kuitenkin hyvä aina pitää se, että ei oleteta jonkin paikan näyttävän siltä, miltä se on joskus näyttänyt. Esimerkiksi kaupungin keskustassa toteutettava kuvaus saattaa muuttaa luonnettaan, mikäli samalla kadulla on äänekäs työmaa. 

Kuvauspaikan valmistelu ja suunnittelu on siis aina tärkeä, heti suunnitteluvaiheessa huomioon otettava asia. 

Kuvausvaiheen jälkeen tuotanto siirtyy videotuotannon koosta riippuen joko leikkaajalle tai suoraan editoijalle. Pääsääntöisesti kaikissa yrityksille toteutettavissa tuotannoissa kuvaaja myös editoi oman projektinsa. Pienissä ja keskisuurissa videotuotannoissa kyseinen toimintamalli on laajasti käytetty ja kustannustehokas vaihtoehto. 

Mikäli olet kiinnostunut tutustumaan laajemmin videotuotantojen tekemiseen ja siihen, mitä kaikkea se vaatii, perehdy artikkeliimme Kaikki mitä sinun pitää tietää videotuotannoista ja mainosvideoista! Tämä artikkeli vastaa kysymykseen, mitä on videotuotanto, mitä videotuotannoista hyötyy, millaisia ovat eri videotuotantojen muodot, kenelle eri videotuotannot sopivat sekä miten videotuotanto toimii osana markkinointia. Löydät artikkelista lisäksi paljon esimerkkejä sekä listauksen eri videotuotantoyhtiöistä alueellasi.

Piditkö lukemastasi? Jatka lukemista. 👇

Opiskelu HubSpot Academyssa

HubSpot Academyssa voi opiskella kuka vain! Mikäli et omista HubSpot-tiliä yrityksen kautta, voit kirjautua yksityishenkilönä ja opetella sekä suorittaa HubSpotin sertifikaatteja. https://youtu.be/Hww7WEr6dm4 HubSpot Academy on kansainvälinen inbound-markkinoinnin oppimisympäristö, joka palvelee niin HubSpot markkinoinninautomaation käyttäjiä,...

CTA – markkinointisi näppärä apuri

CTA – markkinointisi näppärä apuri Tässä artikkelissa kerromme, sekä näytämme opastavan videon avulla, sinulle mikä on CTA, mihin sitä käytetään ja kuinka luot sellaisen Hubspotin CTA-työkaluilla. Call-To-Action eli CTA tarkoittaa toimintakehoitetta, jonka tarkoituksena on ohjata käyttäjää tekemään tietty toiminto. Monissa tapauksissa CTA on...

Sähköpostimarkkinoinnin rakentaminen HubSpotin avulla

Sähköpostimarkkinoinnin rakentaminen HubSpotin avulla. HubSpotin mukaan maailmassa on yli 4 miljardia sähköpostia ja 93 % ihmisistä tarkistaa sähköpostinsa päivittäin. Sähköpostimarkkinoinnista ylivertaisen tekee personoinnin lukuiset mahdollisuudet sekä korkea tuottoprosentti (ROI = Return of invest). Sähköpostin kuolemisesta on puhuttu jo...

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä – 5 konkreettista hyötyä

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä tuo mukanaan lukuisia konkreettisia työkaluja ja hyötyjä yritysten myynnin, markkinoinnin sekä asiakaspalvelun kehittämiseen. Tehokas markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttö luo monessa tapauksessa selkeän kilpailuedun. Markkinoinnin automaatiosta on saatavilla paljon tietoa eri lähteistä, mutta mitä ovat...

Mitä on inbound-markkinointi?

Inbound-markkinointi on tapa toteuttaa markkinointia asiakaslähtöisesti, auttamalla. Inbound-menetelmä tukee markkinoinnin lisäksi myös myyntiä sekä asiakaspalvelua. Asiakkaan ostaminen on muuttunut huomattavasti, sillä 2020-luvulla ostajilla on valta kerätä tietoa verkosta ennen ostopäätöstä. Liiketoiminnan kasvu syntyy kuitenkin...

Markkinoinnin automaatio – Kuinka se kasvattaa yrityksesi tulosta?

Markkinoinnin automaatiojärjestelmän tarkoituksena on automatisoida myynnin, markkinoinnin sekä asiakaspalvelun toistuvia prosesseja. Markkinoinnin automaatiolla on mahdollista nopeuttaa ja tehostaa toistuvia prosesseja, kerätä dataa ihmisten digitaalisista valinnoista, sekä välittää nopeaa informaatiota järjestelmästä asiakkaalle. Kaikessa...